nieuws

Bedrijven en uitkeringstrekkers sjoemelen wat af

Organisatie & Strategie

Bedrijven en uitkeringstrekkers sjoemelen wat af

Uit controles blijkt dat steeds meer bedrijven de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag overtreden. De schade voor het UWV bedroeg in 2010 49,5 miljoen euro. Meer dan het dubbele van dat bedrag verdween bovendien door fraude met uitkeringen.

Dit blijkt uit de Integrale Rapportage Handhaving 2010, die staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet kiest voor een harde aanpak van fraude met uitkeringen en arbeidsregelingen en komt daarom eind dit jaar met een wetsvoorstel om fraude zwaarder te straffen. De Krom: 'De totale schade door fraude is groot. Iedere cent die in verkeerde zakken verdwijnt is er één teveel. Daarom komen er, zoals eerder aangekondigd, zwaardere sancties.'

Reageer op dit artikel