nieuws

Werkgever weet talent niet te boeien

Organisatie & Strategie

Werkgever weet talent niet te boeien

Nederlandse bedrijven zijn volgens hun medewerkers niet goed in het behouden van talent. Slechts twee vijfde (42 procent) van de werknemers denkt dat hun bedrijf in staat is het talent binnen de organisatie te behouden.

Daaruit blijkt overigens wel degelijk een toename van het vertrouwen in het talentmanagement in Nederlandse organisaties. In 2006 geloofde slechts 33 procent van de respondenten in het Mercer What's Working-onderzoek in het vermogen van de eigen werkgever om talent vast te houden.

In sommige opzichten zijn de deelnemers aan het onderzoek echter een stuk negatiever gestemd dan vijf jaar geleden. Slechts 58 procent van de werknemers is van mening dat er binnen het bedrijf voldoende mogelijkheden worden geboden voor het volgen van trainingen, terwijl dit in 2006 nog 70 procent was.

Doorgroeimogelijkheden
Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat er goede doorgroeimogelijkheden zijn in het bedrijf, en slechts 45 procent denkt ook zijn eigen lange termijn doelstellingen te kunnen halen bij de huidige werkgever. Arnout Korteweg, Market Leader Benelux bij Mercer denkt dat werkgevers veel kansen laten missen door zich met hun talentmanagement primair te richten op jonge medewerkers. 'Een duurzaam talentbeleid gaat juist uit van het faciliteren binnen alle leeftijdsdoelgroepen in de organisatie. Het voorzienbare tekort op de arbeidsmarkt zal moeten worden gecompenseerd met een adequaat en divers talentmanagementbeleid, om zo het juiste talent aan te trekken en talentvolle medewerkers te behouden.'

Trainingen
49 procent van de werknemers zegt dat zijn werkgever het volgen van trainingen actief stimuleert. Iets meer (53 procent) zegt dat er binnen het bedrijf goede trainingsmogelijkheden worden geboden. In 2006 was dat nog 63 procent. De tijd die medewerkers investeren in trainingen wordt in 52 procent van de gevallen vergoed door de werkgever. Korteweg: 'Bedrijven realiseren zich niet dat bedrijfsgroei kan worden bevordert als het om opleiden van medewerkers gaat. Simpelweg het aanbieden van trainingen is niet genoeg, je zal als bedrijf een beleid moeten ontwikkelen waarin tijd, geld en middelen worden vrij gemaakt voor de ontwikkeling van alle medewerkers, jong en oud.'

 

Reageer op dit artikel