nieuws

Medewerker bepaalt ziekenhuisprestaties

Organisatie & Strategie

Medewerker bepaalt ziekenhuisprestaties

Om organisatiedoelen te bereiken, moeten medewerkers van zorginstellingen weten welke doelen van belang zijn, en wat er van hen verwacht wordt in termen van houding en gedrag. Dat stelt Monique Veld in haar proefschrift HRM, strategic climate and employee outcomes in hospitals: HRM care for cure’.

Ziekenhuizen staan, net als andere zorginstellingen, enorm onder druk. Uiteenlopende eisen, zoals het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg tegen zo laag mogelijke kosten, veranderende wet- en regelgeving, de steeds verder toenemende vraag naar zorg en de krimpende arbeidsmarkt dwingen zorgorganisaties tot innovatie en verandering. Deze veranderende eisen worden ook aan de medewerkers op de werkvloer gesteld.

Veld deed onderzoek onder ruim 4500 medewerkers van vier ziekenhuizen. Zij laat zien dat door een gebalanceerd personeelsbeleid een klimaat ontstaat waarin medewerkers weten wat belangrijk is binnen de organisatie. Zo blijkt dat met jaargesprekken en het volgen van training en ontwikkeling belangrijke signalen naar medewerkers worden uitgezonden over wat er van hen wordt verwacht in termen van houding en gedrag. Het overbrengen van deze signalen ligt overigens voor een groot deel in handen van direct leidinggevenden. Zij bepalen of en hoe het personeelsbeleid wordt uitgevoerd. Ook de manier van communiceren met medewerkers is bepalend voor het klimaat dat ontstaat.

Verder toont Veld aan dat een positief klimaat ervoor zorgt dat medewerkers zich meer betrokken voelen, meer tevreden zijn over hun werk en minder geneigd zijn om de organisatie te verlaten. Allemaal belangrijke randvoorwaarden om tot betere organisatieprestaties te komen. Veld adviseert dan ook om regelmatig het klimaat binnen de organisatie in kaart te brengen, en zo inzicht te verkrijgen of de neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op staan, of dat bijsturing nodig is.

Veld promoveert op 3 februari aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Reageer op dit artikel