nieuws

‘Je moet je eigen tegenspraak organiseren’

Organisatie & Strategie

Het assessment. Voor veel sollicitanten is het het meest gevreesde onderdeel van de sollicitatieperiode. De sterke, maar ook de zwakke plekken worden aan het licht gebracht. Ook de baas zelf ontkomt niet aan dit onderzoek. Van Harte & Lingsma bekijkt de persoonlijke waarden en ambities van de directeur. Dit keer: onderwijsbestuurder Paul van Meenen.

‘Je moet je eigen tegenspraak organiseren’

Verbindingen wil hij leggen. In de politiek, maar ook tussen de mensen die voor de klas staan en de bestuurders die lang niet altijd weten wat goed is voor de kinderen. Dus het helpt dat Paul van Meenen, voorzitter van het College van Bestuur van scholengroep Spinoza en gemeenteraadslid, zelf jarenlang voor de klas stond. ‘Ik vind het mooi om te trachten partijen samen te brengen die elkaar niet vanzelf weten te vinden. Ik kan er slecht tegen als er een grote afstand bestaat tussen het bestuur en de mensen die het werk doen. Het is heel belangrijk in beroepen als onderwijs en zorg – waar wezenlijke maatschappelijke opdrachten worden uitgevoerd – dat de bestuurders weten wat er op de werkvloer speelt.’

Inspirerend toekomstbeeld
Uit zijn assessment blijkt dat Van Meenen meer dan geschikt is voor de rol van verbinder. Hij ontwikkelt makkelijk een inspirerend toekomstbeeld, ziet hoe zaken met elkaar samenhangen, durft iets nieuws te creëren en staat open voor andere mensen en hun ideeën, zo concludeert de assessmentpsycholoog. En, zo voegt hij daar zelf nog aan toe, een zekere rebelsheid is hem niet vreemd. Lachend: ‘Wil ik iets in mezelf veranderen? Eigenlijk niet.’

Van Meenen herkent zich volkomen in het assessmentrapport, óók waar het gaat om de kritiek dat zijn zelfverzekerde houding het voor anderen niet altijd makkelijk maakt om hem feedback te geven. ‘Ik heb dat punt zelf aangedragen. Ik heb doelstellingen die ik wil bereiken en ik zit veel in overleggen. Ik zit wel zo in elkaar dat als mensen niet voldoende tegenwicht bieden, ik doorga. Ik ga niet eindeloos vragen naar redenen waarom we mijn plannen niet moeten uitvoeren. Maar ik werk ook veel met jonge mensen, bijvoorbeeld in de fractie van D66 in Leiden. Die vinden mij wel eens zo imponerend dat ze niet de ruimte voelen om te zeggen wat ze op het hart hebben. Ik realiseer mij dat en stel mij daar bewust meer voor open.’

Noodzakelijke feedback
Toch vindt Van Meenen dat hij wel degelijk voldoende feedback krijgt op zijn functioneren en hij vindt dat zelfs noodzakelijk. ‘Je moet je eigen tegenspraak organiseren en dat doe ik ook. En zelfs al vraag ik er niet om, dan krijg ik het toch wel. In mijn organisatie beoordeelt de Raad van Toezicht mijn functioneren en daarvoor praten ze onder andere gestructureerd met collega’s, de directeuren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van personeel, ouders, leerlingen. En natuurlijk ook met mij, maar zeker niet alleen met mij.’

Het assessment, inclusief een ingewikkelde casus met een trainingsacteur, vond hij vooral leuk om te doen. ‘Het is spannend om te zien wat daar uit komt. En leuk dat dat heel aardig overeenkomt met het beeld dat ik van mezelf heb.’

Reageer op dit artikel