nieuws

‘Docenten hebben niet bewust gesjoemeld’

Organisatie & Strategie

Wie aan InHolland denkt, denkt aan sjoemelende werknemers en fraude. HR-directeur Kathrien van Dam heeft er de afgelopen twee jaar alles aan gedaan om de bedrijfscultuur open en eerlijk te maken. Is dat gelukt?

‘Docenten hebben niet bewust gesjoemeld’

In de zomer van dat jaar kwam aan het licht dat enkele docenten van de hogeschool sjoemelden met de regels. Van Dam, de huidige verantwoordelijke voor het personeelsbeleid, heeft het afgelopen jaar topprioriteit gemaakt van een cultuurveranderingsslag. Samen met domeindirecteur van Communicatie, Media & Entertainment Management (MEM) Regine von Stieglitz, vertelt ze over het oplossen van de problemen.

Hoe ontstaat een sfeer waarin gesjoemeld kan worden?
Van Dam: ‘De top-downcultuur bij InHolland sloeg door. De doelstellingen werden door het bestuur geformuleerd. De mensen op dat niveau hadden echter weinig contact met de mensen die deze doelen moesten verwezenlijken. Er was dus geen dialoog over de haalbaarheid hiervan. Wat er gebeurde, was dat de docenten vervreemd raakten van de doelstellingen – zoals het halen van een bepaald aantal afgestudeerden. Of ze waren zo gefocust op het halen van wat er gevraagd werd, dat er grenzen werden verruimd. De regels van het spel werden steeds minder helder. Dat is de situatie die ik aantrof toen ik binnenkwam. Belangrijk daarbij is dat de werknemers te goeder trouw hebben gehandeld. Er heerste een pompen-of-verzuipen-mentaliteit door de te hoge eisen. De docenten bouwden schuttingen om zich heen uit lijfsbehoud.'

Waarom heeft niemand dat tijdig gesignaleerd?
Von Stieglitz: ‘Niet alleen de doelen werden top-down opgelegd, ook de communicatie was alleen in die richting. Er was geen ruimte voor werknemers om hun verhaal te doen of hun grenzen aan te geven. De cultuur was er een van angst. Dus signalen bereikten de top niet.'

Wat doet een HR-directeur die in zo'n situatie een organisatie binnenstapt?
Von Stieglitz: ‘Het vervangen van de top was in onze organisatie cruciaal. We hebben in twee jaar ontzettend veel bereikt, maar dat had niet gekund zonder personeelswisselingen bovenin.'
Van Dam: ‘We zijn met het nieuwe bestuur meteen begonnen aan een SWOT-analyse. Daarin hebben we gedefinieerd hoe we ervoor stonden. Daarvoor hebben we iedere stoeptegel omgekeerd. Vervolgens hebben we op papier gezet waar we heen wilden. Dit proces moest razendsnel. Binnen twee maanden hadden we de situatie duidelijk.'

En? Waar wil InHolland heen?
Van Dam: ‘InHolland is heel druk geweest met groeien: fusies en overnames (op het hoogtepunt telde de organisatie negen locaties, met in totaal bijna 35.000 studenten en zo'n 3.000 medewerkers, red.). Groei had de focus gekregen. We hebben geconcludeerd dat we daarvoor niet op aarde zijn. InHolland staat primair voor degelijk en goed onderzoek en onderwijs in een samenwerkende houding, zowel naar buiten als naar binnen. We willen het onderwijs weer het onderwijs laten zijn zonder daar allerlei bedrijfseconomische doelen aan vast te plakken.'
Von Stieglitz: ‘Dat betekent ook dat de docenten weer centraal moeten komen te staan. Zij zijn de dragers van dit proces en moeten dit op een professionele manier doen.'
Van Dam: ‘Iedereen die verder op de hogeschool werkt, is ondersteunend. Zo moeten de afdelingen zich ook gedragen. Dat geldt voor Logistiek, Beheer, Finance, HR.'

Wat betekent het concreet voor de HR-afdeling om volledig ondersteunend te worden aan het onderwijs?
Van Dam: ‘De centrale afdeling HR bestond uit zestien mensen. Nu zijn er reeds een aantal minder. Daarnaast kent ieder domein een eigen HR-adviseur. Om een ondersteunende rol te kunnen nemen, hebben we eerst veel rimram weggehaald. Daarmee bedoel ik dat we alles hebben geprioriteerd en de doelen bekeken. Alles wat niet volstrekt noodzakelijk was, hebben we geschrapt. Zo bestaat de club die zich bezighield met loopbaanadvies niet meer. Zo'n tak is leuk, maar niet strikt noodzakelijk. Als er momenteel vragen komen die te maken hebben met loopbaanadvies, kunnen we een mooi extern traject aanbieden.'

Lees het uitgebreide interview in IntermediairPW nummer 3 2012

Reageer op dit artikel