nieuws

‘Over tien jaar 30 procent vrouwen aan de top’

Organisatie & Strategie

Aad Veenman, voorzitter van de commissie Monitor Talent naar de top, denkt dat er nog tien jaar nodig is om 30 procent vrouwen in de raden van bestuur te krijgen. Maar hij is geen voorstander van quota om dat doel sneller te bereiken.

‘Over tien jaar 30 procent vrouwen aan de top’

Dat stelt hij in een interview met Forum, het blad van werkgeversvereniging VNO-NCW. Maar ‘het net versneld ophalen' door quota is volgens hem geen oplossing. 'Dan vis je in een keer de hele kweekvijver leeg en heb je daarna een probleem.'

Tellingen aan de top zijn interessant, stelt Veenman, maar de bewegingen eronder zijn interessanter. 'Het ongeduld van de politiek die alles binnen de eigen regeerperiode geregeld wil zien, is daar niet echt behulpzaam bij. Daarnaast wil je als vrouw natuurlijk ook niet op excuusposities terecht komen. Je zult maar slachtoffer worden van quota.'

Grove belediging
Veenman stelt verder dat vrouwelijke deeltijders serieus genomen moeten worden: 'Het idee dat zo iemand niet serieus met haar werk bezig is, is een grove belediging voor die persoon.' Hij stelt dat vrouwen die eenmaal door het spitsuur van een jong gezin zijn, grote interesse hebben in meer uren werken in een hogere functie. 'Zeker als ze ook daarvoor al serieus zijn genomen.'

De toename van het aantal vrouwen in raden van commissarissen gaat snel, aldus de voorzitter van de commissie Monitor Talent naar de top. 'Zij het dat de wetgeving die het aantal commissariaten maximeert behoorlijk wat roet in het eten gooit. Voor de raden van bestuur denk ik dat tien jaar genoeg moet zijn. En ja, dat kan zonder quota.'

Reageer op dit artikel