nieuws

P&O’ers: stimuleer de regie over eigen loopbaan

Organisatie & Strategie

Medewerkers blijken voornamelijk uit eigen perspectief te kijken naar hun loopbaanontwikkeling en betrekken hun omgeving hier maar weinig in.

P&O’ers: stimuleer de regie over eigen loopbaan

Dat blijkt uit onderzoek van advies- en trainingsbureau Schouten & Nelissen. Zonde, zegt projectmanager Evelien Stoel. ‘Door je collega's en leidinggevende bij je ontwikkeling te betrekken haal je er veel meer uit.'

Het onderzoek onder 2200 werknemers en leidinggevenden van Nederlandse bedrijven laat zien dat werknemers hun eigen ontwikkeling belangrijk vinden: 56 procent probeert zichzelf te ontwikkelen en  52 procent probeert nieuwe dingen te leren op het werk. 

Ook blijkt dat er regelmatig een verschil  bestaat in de aansluiting tussen het huidige werk en de behoeften. 29 procent is uitgekeken op de huidige baan en 26 procent geeft aan dat er geen goede overeenkomst is tussen wat hun functie hen biedt en wat ze zoeken in hun werk. Daarnaast geeft 60 procent van de ondervraagden aan te verwachten in de komende drie tot vijf jaar de huidige functie ontgroeien, en maar liefst 73 procent zegt dan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Desondanks gaan maar weinig de dialoog aan met de leidinggevende. 

Wat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek?
Stoel: ‘Medewerkers nemen weinig regie over hun werk, terwijl ze aan de andere kant aangeven wel over drie jaar toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. We zien dat mensen veel bezig zijn met hun eigen ontwikkeling: ze proberen zichzelf bij te scholen en nieuwe dingen te leren op het werk, maar doen dat voornamelijk vanuit hun eigen perspectief. Maar hun omgeving betrekken ze daar maar weinig bij. Uit het onderzoek blijkt dat 48 procent van de ondervraagden nooit of nauwelijks feedback vraagt aan collega's, en 52 procent vraagt nooit of nauwelijks aan de leidinggevende of die nog tevreden is over zijn of haar functioneren.'

Is dat erg?

Stoel: ‘Dat ze zich richten op hun ontwikkeling is goed, maar omdat dat ze dat steeds uit hun eigen perspectief doen, missen ze de ‘informele coaching' van collega's en hun leidinggevende. Daardoor hebben ze minder regie over hun loopbaanontwikkeling dan ze zouden kunnen hebben als ze hen bij erbij zouden betrekken. Ze zouden meer feedback kunnen vragen en zich kwetsbaar op kunnen stellen, bijvoorbeeld door toe te geven dat ze bepaalde taken lastig vinden. Door je ontwikkeling vanuit meerdere perspectieven te benaderen haal je er meer uit.'

Hoe kunnen P&O'ers hier op inspelen?
Stoel: ‘Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren door in de organisatie het gesprek aan te gaan over duurzame inzetbaarheid. Zij moeten ervoor zorgen dat het op de agenda van de directie komt, maar dat blijft een moeilijke taak. Niet alleen het hier en nu van de loopbaan van medewerkers is belangrijk, maar ook op strategisch niveau moet er een plan zijn om medewerkers inzetbaar te houden en zo de organisatie flexibel te houden voor de toekomst.
Ook kan P&O ervoor zorgen dat de loopbaanontwikkeling op het niveau van de leidinggevenden en werknemers bespreekbaar wordt. Dat kan bijvoorbeeld door een onderzoek te doen naar hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers: of teams en individuele medewerkers het gevoel hebben grip te hebben op hun loopbaan. Op basis daarvan weet je hoe het ervoor staat en kun je beleid maken om die inzetbaarheid te vergroten.'

Wat moeten leidinggevenden doen?
Stoel: 'Het trainen van leidinggevenden op het voeren van inzetbaarheidgesprekken kan een goede taak zijn van P&O. Die zijn namelijk anders dan de ‘gewone'  functioneringsgesprekken. Zo'n inzetbaarheidgesprek gaat dan een keer niet over het functioneren van het hier en nu, maar is veel meer gericht op de toekomst en gaat ook buiten de kaders van het bedrijf: in wat voor functie wil de medewerker over vijf jaar zitten? En is dat nog binnen dezelfde organisatie of niet? Op die manier wordt de medewerker gestimuleerd de regie te nemen over de eigen loopbaan. Zo buiten de kaders denken kán eng zijn voor een werkgever. Maar als hij meedenkt over de ontwikkeling en de toekomst van zijn medewerkers en hen kansen geeft, kan hij daar een grote mate van betrokkenheid voor terugkrijgen.' 

Reageer op dit artikel