nieuws

Zo profiteert u van een multiculturele strategie

Organisatie & Strategie

Steeds vaker spelen bedrijven in op de multiculturele omgeving. Zo levert het voordelen op.

Zo profiteert u van een multiculturele strategie

Youssef Boutachekourt promoveert 14 maart 2012 op zijn proefschrift Concurrentievoordelen uit multiculturele strategieën aan de Universiteit van Tilburg. Boutachekourt deed uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop banken, verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren hun voordeel trachten te behalen. Hij komt tot de conclusie dat drie bronnen leiden tot voordelen.

Let op de positie in de markt. Boutachekourt: ‘De voordelen zijn sterk afhankelijk van hoe bedrijven zich in de markt positioneren. Daarbij is vooral de merkpositie van belang. De segmentatie van de productmarkt, de etnisch aangepaste producten en diensten en het gebruik van cultureel diverse medewerkers dragen bij aan de merkpositie van de bedrijven die deze positioneringstrategie volgen.'

Zet etnisch personeel in.  Boutachekourt: ‘Gebruik van etnisch personeel, culturele deskundigen, klanten, consultants is van belang. Dit menselijk kapitaal maakt het voor de bedrijven mogelijk om een eventuele kennisachterstand op te vullen. Ook de beschikking over een multicultureel gerichte organisatie, met cruciale elementen als overtuigingskracht, strategische aanjagers, marktdoelstellingen en strategische commitment is onmisbaar.'

Meng u in multiculturele netwerken. Boutachekourt: ‘Multiculturele netwerken zijn belangrijke bronnen van voordeel. Deze netwerken vergroten de mogelijkheid van het bedrijf om zich te positioneren te midden van multiculturele groepen en organisaties. Bedrijven beschikken vaak over netwerken, maar maken daar onvoldoende gebruik van. Naast deze onderbenutting van netwerken bepaalt ook de geslotenheid van de netwerken of zij worden gebruikt: hoe lastiger om multiculturele relaties te verkrijgen, des te waardevoller deze relaties zijn. Bedrijven die in staat zijn om een strategisch netwerkpositie te bereiken binnen etnische gemeenschappen behalen meer voordeel.'

Reageer op dit artikel