nieuws

Foute cultuur veroorzaakt fraude

Organisatie & Strategie

Foute cultuur veroorzaakt fraude

Veel meer dan financiële prikkels veroorzaakt een slecht ethisch bedrijfsklimaat met een egocultuur dat werknemers met cijfers gaan sjoemelen.

Als de focus in de bedrijfscultuur meer ligt op het eigen functioneren dan op het gezamenlijke functioneren, neemt de kans op manipulatie met de cijfers toe.

Dat is de belangrijkste conclusie van de studie Ethics, Performance Measure Choice, and Accounting Manipulation van Jan Bouwens en Laurence van Lent van de Tilburg University en Margaret Abernethy van de The University of Melbourne en de Tilburg University. Het onderzoek is gebaseerd op een onderzoek onder 550 Nederlandse senior managers.

In onderzoek dat de afgelopen jaren is verricht naar de omstandigheden waaronder verslaggevingsschandalen voorkomen, wordt vaak gewezen op financiële prikkels die fraude zouden aanmoedigen. Uit het onderzoek van Bouwens blijkt echter dat de aard van die prikkels daar een veel geringere invloed op heeft dan de bedrijfscultuur. Bouwens: ‘Hoe meer de manager zijn eigen belang voorop stelt, hoe meer manipulatie voorkomt. Die cultuur kan niet verholpen worden door voor managers andere prestatiemaatstaven te kiezen.'

‘Het ethisch klimaat blijkt bepalend te zijn voor de prestatiemaatstaven die in het bedrijf gehanteerd worden', aldus onderzoeker Bouwens. ‘In een bedrijfscultuur die meer gericht is op het ego worden medewerkers vaker beoordeeld aan de hand van prestaties van de hele business unit of het hele bedrijf. Omdat het succes van de gehele onderneming in de geaggregeerde maatstaven tot uitdrukking komt, dwingt het bedrijf af dat de manager onbewust het belang van anderen meeneemt in zijn beslissingen.'

Uit eerder onderzoek bleek dat faudeurs vaak trouwe werknemers zijn. Daarnaast bleek reeds dat fraudeurs vaak hun gang kunnen blijven gaan.

Reageer op dit artikel