nieuws

Transportsector pakt malafide doorstarts aan

Organisatie & Strategie

De transportsector wordt jaarlijks geconfronteerd met ondernemers die bewust op een faillissement aansturen, om vervolgens met een schone lei weer een nieuwe onderneming op te starten. Om het aantal malafide doorstarts terug te dringen, hebben werkgevers en werknemers de Stichting Malafide Doorstarters Transportsector (SAMDT) opgericht.

Transportsector pakt malafide doorstarts aan

Een malafide doorstart heeft grote gevolgen. Zo worden achterstallige lonen en premies niet betaald, waardoor het sociale stelsel (pensioenen, verzekeringen etc) wordt aangetast. Daarnaast worden openstaande rekeningen niet meer betaald, waardoor leveranciers met de kosten blijven zitten. Een malafide doorstart veroorzaakt daarmee grote maatschappelijke schade en is slecht voor het imago van de transportsector.

SAMDT heeft als doel om met informatievoorziening, onderzoek en advies de bij een mogelijke doorstart betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen en malafide doorstarts daarmee te voorkomen. In de praktijk blijkt nu dat zowel de curator als de rechter vaak over onvoldoende informatie beschikken om een weloverwogen besluit te nemen of een doorstart mag plaatsvinden of niet. Hierdoor kan het voorkomen dat een doorstart wordt goedgekeurd, terwijl dit eigenlijk niet had mogen gebeuren. 

SAMDT treedt op namens zowel de werkgevers, werknemers als namens de benadeelde partijen zoals leveranciers en pensioenfondsen. Ondernemers die dreigen te worden benadeeld als gevolg van een mogelijke malafide doorstart, kunnen hiervan (anoniem) vanaf 11 april melding doen bij SAMDT. Dit kan via de website of een speciaal telefoonnummer. SAMDT staat onder leiding van voorzitter Ben Wigman en komt in actie als op basis van vooronderzoek vermoed wordt dat een faillissement onder verdachte omstandigheden heeft plaatsgevonden en/of er aanwijzingen zijn dat op een doorstart wordt aangestuurd.

Reageer op dit artikel