nieuws

10 best practices voor HR-professionals

Organisatie & Strategie

De Amerikaanse onderzoekster Stacey Harris geeft tien best practices die voor HR-professionals het pad richting strategische HR plaveien.

Ze staan beschreven in haar boek ‘The High-Impact HR Organization. Top 10 Best Practices on the Road to Excellence’. Patrick Houtkamp van Bright&Company bespreekt dit boek in GIDS voor Personeelsmanagement nummer 5, 2012.

Als uitgewerkt droomvoorbeeld van goed HR-beleid beschrijft Harris de case ‘DreamWorks’. Het hoofd van de HR-afdeling van deze organisatie is er in geslaagd elk individu in de organisatie te laten excelleren door te sturen op samenwerking van verschillende professionals uit verschillende lagen en afdelingen in de organisatie. Hiermee levert deze HR-afdeling een kritische (‘business driven’) bijdrage aan het doel van de onderneming.

Fact-based
Opvallend aan het rijtje aanbevelingen is het feit dat 7 van de 10 hun oorsprong hebben in het beschikbaar hebben en kunnen duiden van harde HR data. De trend die is ingezet met HR Analytics lijkt goed te beklijven.

De ‘tien geboden’ voor High-Impact van Harris:

  1. ‘Formalizing an HR Governance and Business-Case Development Process’; helder maken op welke wijze HR het beste kan worden bestuurd en borgen van een continu proces van het inzichtelijk maken van kosten en baten van HR-initiatieven.
  2. ‘Investing in Advanced Workforce Planning Capabilities’; zorgdragen voor de kwaliteit en competentie om strategische personeelsplanning duurzaam te borgen.
  3. ‘Selecting an Enduring HR Philosophy’; ontwikkelen van een structurele HR-visie, gericht op de lange termijnontwikkeling van het bedrijf.
  4. ‘Creating a Strategic HR Business Partner’; vormgeven en invullen van de strategische rol van de HR adviseur als business-partner van de lijnmanager.
  5. ‘Implementing a ‘Flexible’ HR Organization’; ontwerpen en invoeren van een HR-organisatiemodel op basis waarvan soepel kan worden meebewogen met snel veranderen business-behoeften.
  6. ‘Focusing on client and stakeholder HR Systems’; zorg voor effectieve systemen die medewerkers en managers in staat stellen om zelf HR-data te analyseren en te managen.
  7. ‘Implementing an HR measurement strategy’; realiseren van een meer ‘data-driven’ HR-functie, waarin prestaties, skill levels, etc. structureel worden gemeten en gelinkt aan business strategie.
  8. ‘Developing skills and capabilities in the HR team’; zorgen dat de HR-professionals voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling en hun samenwerking als team.
  9. ‘Outsourcing HR services strategically’; uitbesteden van HR taken op meer dan kostenoverwegingen alleen.
  10. ‘Prioritizing the development of line manager capabilities’; continu werken aan de ontwikkeling van de lijnmanager (de klant van HR) in het stimuleren van het ‘eigenaarschap’ voor medewerkers (werken aan coachend leiderschap).
Reageer op dit artikel