nieuws

Flexibel werken bereikt hoogtepunt in MKB

Organisatie & Strategie

Flexibel werken bereikt hoogtepunt in MKB

Het flexibel werken lijkt zijn hoogtepunt te hebben bereikt in het MKB. Meer dan de helft van de Nederlandse midden- en kleinbedrijf wil de mogelijkheden voor flexibel werken niet verder uitbreiden in de toekomst.

Dat blijkt uit de MKB Marktmonitor 2011/2012 van uitzendbureau Unique, in samenwerking met TNO. Hiervoor werden 4000 ondernemers bevraagd over economische en personele ontwikkelingen en aantrekkelijk werkgeverschap in nieuwe tijden.

Ruim twintig procent van de MKB'ers wil de mogelijkheden voor hun personeel om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken in de toekomst verder uitnemen, de rest heeft nog geen idee. Volgens de peiling verwacht 24 procent van de ondervraagde werkgevers de flexibiliteit in werkplekken te vergoten en 21 procent de werktijden flexibeler te maken.

‘De mate waarin organisaties flexibel werken, zal binnen het MKB geen enorme vlucht meer nemen', zegt Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique. ‘Toch bevestigt 67 procent van de ondernemers dat flexibel werken de aantrekkelijkheid van een werkgever vergroot. Het is daarom de vraag hoe MKB'ers dat gaan verenigen in nieuwe tijden, waarin aantrekkelijk werkgeverschap steeds hoger op de agenda van organisaties komt te staan. Met de volgende MKB Marktmonitor zullen we dat nader onderzoeken.'

Ook werd de huidige stand van zaken van het flexibel werken onderzocht: bij 60 procent van de MKB-bedrijven werkt het personeel – op de buitendienst na – altijd vanuit kantoor. 42 procent van de ondernemers geeft aan vaste werktijden te hanteren en bij ruim de helft zijn begin- en eindtijden flexibel. Een klein deel van de ondernemers, 7 procent, laat medewerkers zelf hun werktijden bepalen.

Grote koploper in flexibel werken blijkt de overheid, zowel in plaats- als tijdonafhankelijk werken. Bij 9 op de 10 overheidsorganisaties krijgen medewerkers flexibele begin- en eindtijden (73 procent) of kunnen hun werktijden zelf bepalen (16 procent). Daarnaast werken medewerkers bij slechts 24 procent van de overheidsinstanties altijd vanuit kantoor.

Reageer op dit artikel