nieuws

Projectmatige samenwerking tussen bedrijven loont

Organisatie & Strategie

Projectmatige samenwerking tussen bedrijven loont

Bedrijven die kennis durven delen en samen aan productinnovaties doen, waarderen de toegevoegde waarde van de projectmatige samenwerking hoger dan andere bedrijven.

Dat stelt hoogleraar gespecialiseerd in netwerk en innovatie Leon Oerlemans, lid van het Center for Innovation Research en één van de auteurs van de publieksrapportage over het onderzoek Hoe werken bedrijven samen in projecten? dat werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Panteia/EIM in samenwerking met het departement Organization Studies van Tilburg University.

Bedrijven werken vooral samen met andere organisaties om nieuwe kennis op te doen en om te innoveren. De mate waarin projectmatig samenwerken gebeurt verschilt tussen sectoren, maar in de bouw en de kennisintensieve zakelijke dienstverlening komt dit relatief vaak voor. In de tweede helft van 2010 werkte iets minder dan een kwart van alle kleine en middelgrote bedrijven in deze sectoren op enig moment in projectverband samen met andere organisaties. Gemiddeld genomen scoren de afgeronde projecten in beide sectoren ruim 7½. Voor projecten die erg lang duren, valt de waardering wat lager uit. Projecten presteren beter naarmate de deelnemende bedrijven zich flexibeler en meer coöperatief naar elkaar opstellen.

Gemiddeld genomen zijn bedrijven ook ruim tevreden over de bijdrage van projectmatige samenwerking aan de bedrijfsdoelen, maar hierbij hangt het oordeel vooral af van de omvang van het afgeronde project: hoe meer organisaties en hoe meer personen erbij betrokken zijn, hoe sterker de mate waarin het project aan de doelen heeft bijgedragen. Los hiervan geldt dat bedrijven die aan productinnovatie doen, positiever zijn over de bijdrage van het project dan andere bedrijven. Het lijkt erop dat, in ieder geval voor kleine en middelgrote bedrijven, projectmatige samenwerking bij uitstek geschikt is om nieuwe producten te ontwikkelen.

Reageer op dit artikel