nieuws

HR laat zijn invloed steeds beter zien

Organisatie & Strategie

HR laat zijn invloed steeds beter zien

Het bewijs is nog niet overweldigend, maar het verband tussen HRM en prestaties valt aan te tonen. Dat stelt Jaap Pauwe, hoofd van het Departement Human Resource Studies van Tilburg University.

Pauwe spreekt van een bescheiden bewijs. In het algemeen is volgens Pauwe aangetoond dat systemen van HRM inderdaad een positieve invloed hebben op de prestaties van een organisatie.

In de 25 jaar dat het departement nu bestaat, zijn verscheidene ‘black boxes' in de relatie tussen HR-activiteiten en prestaties gedetailleerd onderzocht. Hieronder vallen onder andere de invloed van gezondheid, welzijn, motivatie, vermoeidheid, scholing, vaardigheden, creativiteit  en individuele prestaties van werknemers in verhouding tot de prestaties van de organisatie als geheel.

In het Tilburgse onderzoek neemt het zogenaamde ‘psychologisch contract' een belangrijke plaats in. Deze verwachtingen van werknemer en werkgever over elkaars rechten en plichten stuurt het gedrag van werknemers. Wanneer werknemers ervaren dat ze evenveel of meer terugkrijgen van hun werkgever dan wat ze zelf denken te investeren, dan zijn ze gemotiveerd zijn om goed te presteren. Hebben werknemers het gevoel dat de balans voor hen een tekort aangeeft, dan vermindert de motivatie en kelderen de prestaties.
De Tilburgse onderzoekers zijn bezig aan te tonen hoe dit psychologische contract kan worden gestuurd. Het gaat daarbij het niet alleen om de opbrengst in geld, maar ook om eerlijkheid en welbevinden.

Een moderne benadering van werknemer- en werkgeverschap gaat uit van de affiniteiten van de werknemer met het werk en de organisatie, en niet meer van bepaalde beroepskwalificaties, aldus Jaap Paauwe. Het denken in termen van affiniteit, als een soort ‘families' van functies en loopbaanmogelijkheden, biedt een nieuw perspectief aan zowel hoog- als midden- en laagopgeleiden om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel