nieuws

Arrogante bazen sneller ontmaskerd

Organisatie & Strategie

Arrogante bazen sneller ontmaskerd

Een arrogante baas is slecht voor de resultaten van een organisatie omdat hij zijn eigen zwakke prestaties probeert te verbergen door werknemers te kleineren. Maar Amerikaanse onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om de arrogante managers op te sporen voor ze te veel schade aanrichten.

Professor Stanley Silverman van de University of Akron presenteert zijn 'Workplace Arrogance Scale' deze week op een congres van de American Psychological Association.

Volgens Silverman zijn er een aantal vragen die alarmbellen doen afgaan wanneer ze met ja worden beantwoord: 'Gedraagt de baas zich anders wanneer hij met werknemers te maken heeft dan wanneer hij in gezelschap is van leidinggevenden? Is zijn eigen agenda belangrijker dan die van de organisatie? Haalt hij de ideeën van anderen naar beneden in vergaderingen? Verwerpt hij constructieve kritiek? Benadrukt hij zijn eigen superioriteit?

Als een of meer van deze vragen met ja worden beantwoord, is er een probleem, stelt Silverman. Arrogantie is volgens hem niet zo zeer een karaktertrek, als een serie van gedragingen. Organisaties moeten volgens Silverman een arrogantie-assessment opnemen in de beoordelings- en functioneringsgesprekken. Bazen die niet leren om enige nederigheid te tonen, zorgen voor een slechte organisatiecultuur en een hoog verloop.

Reageer op dit artikel