nieuws

Helft werknemers zorg heeft te maken met agressie

Organisatie & Strategie

Helft werknemers zorg heeft te maken met agressie

In 2011 kreeg 48 procent van de werknemers in de zorgsector te maken met agressie op het werk. Voor alle werknemers samen was dit 33 procent. Vrouwen hebben meer last van agressie op het werk dan mannen, omdat zij vaker in bedrijfstakken werken met externe contacten.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Werknemers die veel contact hebben met patiënten, bezoekers, klanten of leerlingen, ondervinden naar verhouding veel agressie op hun werk. In bedrijfstakken als de zorg, openbaar bestuur (o.a. politie), onderwijs en horeca komt externe agressie dan ook vaker voor. In 2011 was 24 procent van alle werknemers slachtoffer van externe agressie.

Agressie door collega's (interne agressie) trof 16 procent van de werknemers. De verschillen tussen de bedrijfstakken zijn bij interne agressie niet zo groot, bij nijverheid en vervoer komt interne agressie het vaakst voor.

Van alle werknemers had 7 procent te maken met zowel externe als interne agressie. In alle bedrijfstakken is intimidatie, zowel intern als extern, de meest voorkomende vorm van agressie. Eén op de vier werknemers kreeg hier in 2011 mee te maken. In de zorg lag dit percentage met 36 procent aanzienlijk hoger. Pesten komt bij vrijwel alle bedrijfstakken op de tweede plaats en raakt circa 12 procent van de werknemers. Alleen in de zorg komen lichamelijk geweld en seksuele intimidatie vaker voor dan pesten.

Reageer op dit artikel