nieuws

IT vindt competenties in flexibele schil

Organisatie & Strategie

IT vindt competenties in flexibele schil

IT-managers huren hun flexibele personeel vooral via detacheringsbureaus. Slechts drie procent huurt alleen individuele zzp'ers in. Voornaamste reden? Behoefte aan specifieke compententies. Het vaste contract verpietert intussen.

IT-managers huren hun flexibele personeel vooral via detacheringsbureaus. Slechts drie procent huurt alleen individuele zzp’ers in. Bij iets meer dan de helft gaat het om een combinatie van flexibele krachten. Dit blijkt uit een peiling onder 197 IT-managers over hun visie op flexwerk in Nederland door Neomax. Volgens deze detacheerder is de belangrijkste reden om externen in te huren het aanvullen van specifieke competenties (47 procent). Ruim een derde noemt als argument grotere flexibiliteit .

Hang naar zekerheid

Het aantal werknemers met een vast contract daalt gestaag, het aandeel zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking stijgt al jaren. Hetzelfde geldt voor mensen met flexibel contract, blijkt uit cijfers van het CBS, alleen lijkt die ontwikkeling meer afhankelijk van seizoenen en conjunctuur.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in september willen PvdA en SP de opmars van flexibiliteit een halt toeroepen met wetgeving. Onder werknemers lijkt intussen onzekerheden hun arbeidsmobiliteit in de weg te staan. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat drie op de vier Nederlanders wel van baan willen veranderen, maar vinden dat een overstap nadelig uitpakt. Ze noemen als obstakel:  verlies van een vast contract (54 procent), zekerheid van de huidige baan (51 procent) en de angst voor minder salaris (44 procent).

Reageer op dit artikel