nieuws

GGZ-medewerker pikt geweld niet langer

Organisatie & Strategie

GGZ-medewerker pikt geweld niet langer

70 procent van de GGZ-verpleegkundigen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verbale agressie; 40 procent met fysieke agressie. Vakbond Nu'91 wil dat werknemers inspraak krijgen in de plaatsing van agressieve patiënten.

Volgens de vakbond kampt een groot aantal verpleegkundigen door de agressie met symptomen van PTSS of heeft burn-out verschijnselen. Begin 2012 hebben drie ministeries (VWS, BZK en V&J) en de sociale partners het Actieplan 'Veilig werken in de zorg' gelanceerd. Nu'91 noemt dit plan veel te vrijblijvend, en heeft een petitie ingediend waarin om aanscherping wordt gevraagd.

Het Actieplan 'Veilig werken in de zorg' moet volgens de vakbond worden aangevuld met de volgende punten:

1) 50 procent Minder agressie-incidenten naar GGZ-verpleegkundigen in vijf jaar.
Zonder het noemen van streefcijfers is er geen basis om beleid te maken en de resultaten op af te rekenen.
2) Openbaarmaking van de agressiecijfers binnen alle GGZ-instellingen.
Het aantal agressiemeldingen binnen elke instelling is bekend maar wordt onder de pet gehouden. Zolang dit niet verandert worden instellingen niet afgerekend op hun anti-agressiebeleid en wordt er geen vaart achter gezet.
3) Verpleegkundigen moeten kunnen beslissen over (over)plaatsing van een patiënt wanneer de veiligheid in het geding is.
Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de afdeling maar hebben niet de bevoegdheden die nodig zijn om deze veiligheid te waarborgen. Een klein aantal patiënten veroorzaakt het gros van de incidenten. Wanneer de veiligheid in het geding is moet de verpleegkundige kunnen beslissen over (over)plaatsing van deze patiënten naar een veiliger setting.
4) Verplichting tot deelname aan genoemd Actieplan.
Het niet behalen van de streefcijfers heeft consequenties, in het uiterste geval zal een afdeling gesloten worden.

Reageer op dit artikel