nieuws

HR-professional steeds minder belangrijk

Organisatie & Strategie

HR-professionals vervullen een steeds minder belangrijke rol binnen organisaties. In drie jaar tijd zijn de uitvoerende, administratieve en registrerende werkzaamheden van HR-professionals toegenomen van 20 naar 34 procent. De adviserende, aansturende of beleidsbepalende rol is in dezelfde tijd gedaald van 80 tot 66 procent.

HR-professional steeds minder belangrijk

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends 2013-2014, een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer dan duizend Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Opvallend is dat HR-professionals ook bij zaken waarin hun expertise goed van pas komt, geen bepalende of sturende rol hebben, maar meer uitvoerende taken. Zo is de rol van HR bij reorganisaties voor slechts 27 procent adviserend en 8 procent initiërend. Daarentegen is bijna de helft (47 procent) van de taken bij een reorganisatie participerend en 18 procent uitvoerend.

Promotiekansen

De meer uitvoerende rol wordt niet als verlichting ervaren. Door verschuivingen binnen het takenpakket ervaren veel HR-professionals (68 procent) een verzwaring van hun functie. Tegenover de toenemende werkdruk staat geen grote loonsverhoging of promotie. De gemiddelde loonstijging in 2013 was 1,9 procent. Dit is hoger dan vorig jaar werd gedacht, maar ligt beduidend lager dan de loonstijging van de afgelopen jaren. Voor het komende jaar verwachten de HR-professionals een gemiddelde loonstijging van 1,2 procent. Afgezet tegen de inflatie gaan zij er in koopkracht dus op achteruit.

Slechts één op de vijf (21 procent) HR-professionals heeft de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Dit is een dalende lijn: in 2010 gaf bijna 30 procent van de HR-professionals aan promotie te hebben gemaakt in de twee jaar daarvoor. Voor de komende twee jaar verwachten nog minder HR-professionals promotie te maken (15 procent).

Mannen verdienen meer

Hoewel verschillen in beloning op basis van geslacht wettelijk niet mogen, verdienen mannelijke HR-professionals nog altijd 14 procent meer dan hun vrouwelijke collega’s. Zo verdienen mannelijke salarisadministrateurs jaarlijks gemiddeld 7700 euro meer dan vrouwelijke salarisadministrateurs met dezelfde leeftijd en ervaring.

De verschillen zijn met 13.600 euro het grootst tussen mannelijke en vrouwelijke HR-adviseurs. Mannen in die functie zijn gemiddeld wel ouder dan vrouwen, maar de werkervaring is nagenoeg gelijk. Mannen maken daarnaast vaker dan vrouwen aanspraak op een bonus- of winstuitkering. Ook beschikken ze vaker over een auto van de zaak. Vrouwen daarentegen hebben in de afgelopen twee jaar vaker promotie gemaakt dan mannen.

Over het algemeen worden HR-professionals in de non-profit sector beter beloond dan in de profit sector. Uitzondering hierop vormen HRM directeuren en salarisadministrateurs.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels