nieuws

Zo maakt HR sociale media in een bedrijf succesvol

Organisatie & Strategie

Zo maakt HR sociale media in een bedrijf succesvol

Sociale Media vraagt een gedragsverandering van de medewerkers en de organisatie. Zo zorgt HR dat dit succesvol gebeurt.

We weten ondertussen dat sociale media niet alleen een Marketing en Communicatie ‘dingetje’ is. En dat HR ter ondersteuning van verschillende HR vraagstukken sociale media in kan zetten: bij het profileren van de werkgever op de arbeidsmarkt, het aantrekken van talent, het zoeken van geschikte kandidaten, het screenen van sollicitanten, contact onderhouden met talentpools en alumnigroepen, inet bij Leren & Opleiden etc. Maar naast deze rol als ‘Gebruiker’, heeft HR ook nog twee andere belangrijke rollen als het om sociale media gaat. De rol als Change Agent en de rol als Businesspartner.
Als Change Agent heeft HR een belangrijke rol in het veranderingsproces dat door de digitale ontwikkelingen in gang is gezet. En dan met name in het gedragsveranderingsproces. Het gaat bij sociale media niet alleen om de implementatie van nieuwe ‘tools’ en het aanpassen van bestaande processen en procedures. Het vraagt ook om een essentieel andere manier van communiceren. HR kan waarde toevoegen door richting en sturing aan dit veranderingsproces te geven.

“Social Media vraagt een gedragsverandering van de medewerkers en de organisatie”
Veel organisaties stappen hier veel te gemakkelijk overheen. In de praktijk heb ik al een paar keer gezien dat hele projecten hierop stuk liepen. Als ezelsbruggetje voor de essentie van Social Media gebruik ik de 5 C’s: Connecties, Conversaties, Content, Context en Continue.
Connecties
Allereerst gaat het bij Social Media natuurlijk om Connecties. Dit klinkt logisch, maar vanuit het oude denken gaat het bij connecties over zakelijke, formele en enkelvoudige verbindingen. Vanuit het nieuwe denken gaat het juist om het ‘net’ van sterke, persoonlijke en meervoudige verbindingen. We hebben verschillende touchpoints en hebben toegang tot het netwerk van het netwerk van ons netwerk. Dit maakt communicatie veel persoonlijker en verschuiven Buisness-to-Business (B2B) en Business-to-Consumer (B2C) relaties naar Person-to-Person (P2P) relaties. Niet iedereen is hier blij mee. Sommigen blijven liever verscholen achter het logo van de organisatie.
Conversaties
Nog te vaak zetten organisaties sociale media in om te zenden, waarbij zij zichzelf centraal zetten en ervan uitgaan dat de ontvanger zit te wachten op de boodschap die wordt verzonden. Het communicatielandschap is ondertussen voorgoed veranderd: éénrichtingsverkeer (alleen) werkt niet meer. Tweerichtingsverkeer wordt door sociale media een stuk makkelijker gemaakt, maar de kracht zit in méérrichtingsverkeer: Conversaties. Het gaat om realtime interactie, aansprekende onderwerpen en gesprekken met echte mensen.
Content
Veel organisaties hebben bedenkingen als het om Content gaat: Hebben we wel wat bijzonders te melden? Geven we niet te veel informatie bloot? En zit de doelgroep wel te wachten op deze informatie? Een goed social media plan heeft daarom ook een content plan. De content moet aansluiten bij het verhaal van de organisatie, de Employer Brand, de kernwaarden of wat er dan ook voor handen is. En de content moet zeker aansluiten bij de interesses en behoeftes van de doelgroep: wij willen betekenisvolle verbindingen met elkaar aangaan omdat we ergens een haakje met elkaar hebben.
Context
Alhoewel dat netwerk van gelijkgestemden, waarmee je conversaties voert, relevante inhoud oplevert, zit de echte toegevoegde waarde in de Context. Want in die wirwar van informatie, meningen en conversaties wordt de betekenis en waarde ervan bepaald door Influencers. Hun expertise, autoriteit en persoonlijke contact maakt dat de content een bepaalde waarde voor de ontvanger krijgt. Wij hechten grote waarde aan wat ons netwerk ons aanbeveelt, inclusief eventuele vacatures of werkgevers.
Continue
Digitale ontwikkelingen maken dat we anders tegen het begrip ‘tijd’ aankijken. Bij e-mails die niet binnen 24 uur zijn beantwoord vragen we ons af of er iets mis is gegaan. Sociale media heeft niet alleen een nog hoger tempo en zijn ‘realtime’, het gaat ook nog eens continue door. Op een vacature uitgezet via LinkedIn of Twitter, kun je geen automatisch gegenereerd (onpersoonlijk) antwoord per e-mail sturen. Een Kennisplatform met veel activiteit, kan niet ‘op vakantie’ gaan en een twitteraccount heeft geen ‘openingstijden’. In principe is sociale media 24/7.

Lees ook: zo maakt HR interne sociale media succesvol

Auteur Diana Russo is HR business Partner en gespecialiseerd in Social Media in bedrijven.

TIP! Wilt u meer leren? Bezoek dan de cursus Social media in de praktijk 

Reageer op dit artikel