nieuws

‘HR moet finance respecteren, en vice versa’

Organisatie & Strategie

‘HR moet finance respecteren, en vice versa’

Zo stuurt de toezichthouder de HR-afdeling, volgens hoogleraar en toezichthouder Lidewey van der Sluis.

Lidewey van der Sluis startte ruim zes jaar geleden een denktank op Nyenrode genaamd ‘Powerhouse Competing for Talent’ en richt zich fulltime op vraagstukken rondom het selecteren, behouden en ontwikkelen van talent. En als hoogleraar Strategisch Talent Management weet Van der Sluis als geen ander wat er leeft binnen bedrijven en de wetenschap als het gaat om strategisch HR en talentmanagement. Als toezichthouder bij Hogeschool Inholland en tot voor kort ook bij ROC Leiden kan ze bovendien een inkijkje geven in de rol die toezichthouders kunnen spelen bij HR.

U HEEFT ER LETTERLIJK EEN STUDIE VAN GEMAAKT OM TE KUNNEN BEPALEN WAT MENSEN SUCCESVOL MAAKT. WAT IS DAARBIJ BELANGRIJK?
“Succes heeft altijd te maken met de relatie die de persoon heeft met de omgeving of organisatie waarin hij werkt. Is er een fit? Met andere woorden: is er een klik tussen de persoon en zijn omgeving? Passen het karakter, de competenties en ambities van de persoon bij de gekozen strategie en bedrijfscultuur? Als toezichthouder let ik daar kritisch op. In een organisatie met een platte structuur past bijvoorbeeld geen bureaucratische bestuurder. Soms is er sprake van een naadloze fit, soms ook is er bijsturing nodig. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers – zeker als het gaat om hoogopgeleiden – hun werk leuk vinden. Alleen dan is er een kans dat ze echt succesvol zijn. Dat geldt ook voor bestuurders, directeuren en leidinggevenden. Eindverantwoordelijke medewerkers moeten zin, energie en een winnaarsmentaliteit uitstralen. Wanneer zij de indruk wekken dat hun baan een verplicht nummer is, wordt het niets. Zodra ik dat signaleer, spreek ik mensen hierop aan, als toezichthouder of als adviseur.”

OP WELKE MANIER ZORGT U DAT U ALS TOEZICHTHOUDER VOELING HEEFT MET DE MEDEWERKERS IN DE BETREFFENDE ORGANISATIE?
“Wanneer ik bij een organisatie betrokken raak, kijk ik als eerste naar de bedrijfscultuur. Welke cultuur heerst hier? Welke rol speelt het bestuur hierin? En geeft het bestuur het goede voorbeeld? Ik gebruik daarbij al mijn zintuigen, ben nieuwsgierig en ga gesprekken voeren met medewerkers, van hoog tot laag. Ik zoek daarbij naar het persoonlijke. Hoe vinden mensen het om te werken in deze organisatie? Ik hoor dat het liefst uit de eerste hand. Het managen van een organisatie is immers boven alles mensenwerk.”

ZIJN TOEZICHTHOUDERS VOLGENS U VOLDOENDE BETROKKEN BIJ HR?
“Betrokkenheid van toezichthouders bij HR-vraagstukken staat of valt met diversiteit binnen de raad van toezicht of de raad van commissarissen, de toezichthouders in de private sector. Daar bedoel ik mee dat verschillende professionele achtergronden in zo’n orgaan vertegenwoordigd moeten zijn, van finance tot HR. Al deze specialisten moeten door hun eigen bril naar de vraagstukken kijken. Ook naar HR-vraagstukken. Alleen op die manier krijg je een gewogen oordeel. Wanneer HR als specialisme ontbreekt, vormt dit een recept voor problemen. Hetzelfde geldt overigens voor het ontbreken van andere specialismen.
Met name in kennisintensieve organisaties draait het om mensen. Het is belangrijk dat zo’n toezichthouder een jaarrekening kan lezen, maar het is minstens zo belangrijk dat hij of zij snapt dat achter elk cijfer een menselijk verhaal schuilgaat. Cijfers komen niet uit de lucht vallen, ze worden bepaald door mensen. En wanneer het niet goed gaat met de mensen, gaat het ook niet goed met de cijfers. Daarnaast moeten de verschillende disciplines respect hebben voor elkaar. De HR-expert moet respect hebben voor de finance-expert, en vice versa.”

IS DAT LAATSTE HET GEVAL? HEEFT FINANCE INMIDDELS RESPECT VOOR HR?
“Tja, daar kan ik een lang genuanceerd antwoord op geven, maar ook een heel kort antwoord. Het ongenuanceerde antwoord luidt: zolang het vakgebied van HR nog gedomineerd wordt door en geassocieerd wordt met vrouwen – en dat is het geval – wordt HR minder serieus genomen. Dit gegeven zie je helaas terug binnen alle vakgebieden. Een vakgebied devalueert naarmate er meer vrouwen werken.”

BETEKENT DIT DAT ER MEER MANNEN MOETEN WERKEN BINNEN HR?
“Nee, dat denk ik niet. HR is bij uitstek een vakgebied voor vrouwenhersenen. Vrouwen zijn nu eenmaal beter in invoelen en begrijpen van menselijke processen zoals het motiveren, aansturen en omgaan met medewerkers dan mannen dat zijn. Dit statement is gebaseerd op een wetenschappelijk feit waarover recent ook weer is gepubliceerd in de neuropsychologie.”

Reageer op dit artikel