nieuws

App uitzendbranche bindt strijd aan met discriminatie

Organisatie & Strategie

App uitzendbranche bindt strijd aan met discriminatie

De uitzendbranche heeft een app ter bestrijding van discriminatie ontwikkeld. De app brengt bestaande kennis en bewustwording rondom diversiteit en discriminatie eigentijds en spelenderwijs onder de aandacht van intercedenten.

De Continuous Learning App is een initiatief van Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) in samenwerking met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en Add-App BV.
Achterliggende gedachte van de nieuwe app is dat discriminatie op de arbeidsmarkt een hardnekkig fenomeen is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldde onlangs nog dat in het afgelopen jaar een kwart van de Nederlanders een voorval heeft meegemaakt waarbij ze discriminatie hebben ervaren.

Intercedenten

Eerder onderzoek in de uitzendbranche wees uit dat bewustwording, kennis en kunde bij intercedenten belangrijke elementen zijn van een succesvolle aanpak. Intercedenten moeten zich vervolgens gesteund voelen door een duidelijk beleid van hun werkgever. De nieuw ontwikkelde app leert intercedenten omgaan met diversiteit en discriminatie. De pilot wordt uitgezet onder vijftig intercedenten en duurt een halfjaar.
De app speelt in op bewustwording en reflectie van de eigen vooroordelen en stereotypen. Ook reikt die kennis en vaardigheden aan voor de intercedenten om discriminerende werkpraktijken te herkennen en met collega’s of klanten bespreekbaar te maken. Daarnaast biedt de app concrete handvatten en continu vernieuwende oefensituaties om discriminerende praktijken op het werk te voorkomen, te doorbreken en om te buigen.

Reageer op dit artikel