nieuws

Eerste deel Wet werk en zekerheid tóch uitgesteld

Organisatie & Strategie

Eerste deel Wet werk en zekerheid tóch uitgesteld

Het eerste deel van de Wet werk en zekerheid die per 1 juli in zou gaan, wordt toch uitgesteld. Op 10 juni stemt de Eerste Kamer over de wet.

De delen die op 1 juli 2014 van kracht hadden moeten gaan, zijn op vier onderwerpen op het gebied van tijdelijke contracten, ter verbetering van de positie van flexwerkers: proeftijd, concurrentiebeding, loondoorbetaling en de aanzegplicht. Dat heeft minister Asscher afgelopen dinsdag toegezegd in het Eerste Kamerdebat over de Wet werk en zekerheid. Deze onderdelen gaan nu pas in op 1 januari 2015. De ingang van onderdelen van de wet op het gebied van de transitievergoeding en de ketenbepaling werden al eerder uitgesteld tot 1 juli 2015.

Vanuit de VVD kwam kritiek op de snelle inwerkingtreding van het eerste wetsonderdeel. Hierdoor zouden werkgevers te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden. Eerste Kamerlid Kneppers-Heijnert (VVD)  pleitte ervoor deze termijn uit te stellen naar 1 juli 2015, zodat werkgevers zich hierop kunnen voorbereiden. Minister Asscher zegde vervolgens toe dat hij de inwerkingtreding van deze artikelen zal verschuiven naar 1 januari 2015. Hiermee bestaat de kans dat Asscher meer steun voor de wet vergaart in de Eerste Kamer voor de stemming op 10 juni.

TIP: Lees meer over de wijzigingen van de Wet werk en zekerheid over het tijdelijke contract en wat HR hiervoor moet voorbereiden.

Het viel te verwachten dat de inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet zou worden uitgesteld, al bleef het kabinet vasthouden aan 1 juli 2014 als ingangsdatum. Begin mei stuurde minister Asscher namelijk een overzicht naar de Eerste Kamer voor reparatiewetgeving. Dit zou niet gaan om fundamentele veranderingen in de wet, maar om technische verbeteringen en verduidelijkingen op het gebied van loondoorbetaling en ontslag via een cao-commissie, waartoe de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) eerder verzocht.

De wet zou de positie van flexibele medewerkers moeten versterken, zodat zij sneller door zouden kunnen stromen naar een vast contract. Maar een meerderheid van de Eerste Kamer twijfelde eraan of dit doel met de wet behaald zou worden. Werkgevers zouden in plaats daarvan kiezen voor zzp’ers of andere tijdelijke krachten.

BOEK: Wet werk en zekerheid – over het nieuwe arbeidsrecht
Dit boek geeft u inzicht in de belangrijkste veranderingen en wat dit voor uw praktijk betekent, met uitgebreide aandacht voor de overgangsregelingen.

TIP: In een middag alles weten over de nieuwe Wet werk en Zekerheid? Kom naar de praktijkmiddag Wet werk en zekerheid – Betrouwbaar naar een nieuw Arbeidsrecht

 

Reageer op dit artikel