nieuws

4 op 5 HRM’ers gebruiken e-HRM

Organisatie & Strategie

4 op 5 HRM’ers gebruiken e-HRM

80 procent van de HRM’ers in de publieke sector werkt ermee: e-HRM lijkt ingeburgerd.

1 op de 3 HRM’ers in de publieke sector maakt gebruik van een groot aantal e-HRM systemen. Bijna de helft van hen gebruikt in ieder geval een aantal toepassingen die de HR-processen automatiseren. Slechts een op de vijf (21 procent) maakt niet of nauwelijks gebruik van e-HRM systemen.

Daarmee lijkt de automatisering van HR-processen bij het merendeel van de HRM’ers wel geland, met name bij de overheid. Dat blijkt uit een publicatie van Driessen en onderzoeksinstituut TNS Nipo. Het HRM adviesbureau deed onderzoek naar de arbeidsmarkt in de publieke sector (overheid, onderwijs, cultuur en zorg en welzijn) en bekeek hoe HR hier zijn personeelsbestand opbouwt. Hiervoor werden onder andere 300 HRM’ers en 500 werkenden in de publieke sector ondervraagd.

e-HRM voor dagelijks gebruik

e-HRMtoepassingen blijken vooral te worden gebruikt om salarissen in te zien, roosters te wijzigingen of het verzuim en verlof te regelen, gevolgd door declaraties voor reiskosten en onkosten. Deze HR-processen raken namelijk medewerkers in alle lagen in de organisatie, en zijn daarom het meeste relevant.
Voor het ‘dagelijks gebruik’ van HR-diensten lijkt e-HRM dus goed te worden ingezet in de publieke sector. Voor meer geavanceerde vormen om strategisch HRM te kunnen voeren, blijken de digitale toepassingen nog weinig te worden ingezet. Zo worden ze nog relatief weinig gebruikt voor het registeren van competenties, inschrijven voor scholing, het managen van vervangingen en het ondersteunen van het mobiliteitsbeleid. Daar valt nog een grote slag te maken, meent het rapport. En gezien de verwachte ontwikkelingen – krimp bij de overheid en meer vraag naar personeel in onderwijs en zorg & welzijn – zouden deze toepassingen HRM’ers juist kunnen helpen bij hun strategische personeelsplanning.

Lees ook: 6 stappen naar strategische personeelsplanning

Technologische ontwikkelingen

Al worden steeds meer bedrijfsprocessen geautomatiseerd, bijna geen enkele HRM’er of werkende (94 procent) in de publieke sector is bang dat zijn werk wordt overgenomen door robots. Hun werk blijft toch echt mensenwerk, menen ze. Zij zien technologische ontwikkelingen in de publieke sector dan ook dan ook vaker als kans dan als bedreiging. Zo zegt tweederde van hen de kostenbesparing van e-HRMprocessen als een voordeel te zien, en met name de HRM’ers geven aan dat zij hun werk daardoor veel efficiënter kunnen uitvoeren. Lees hier meer nog meer concrete voordelen van e-HRM.

Ondanks het feit dat de HRM’ers er niet bang voor zijn voor digitalisering, zijn maar weinig HRM’ers écht goed op de hoogte van technologische ontwikkelingen op HR-gebied. Slechts 16 procent geeft aan zeer goed op de hoogte te zijn. De meerderheid (61 procent) is enigszins op de hoogte, en 22 procent geeft aan maar weinig over deze ontwikkelingen te weten. Dat is opvallend, aangezien de HRM’ers technologische ontwikkelingen dus wel zien als een kans.

TIP: Lees op PW De Gids Vakbase het stappenplan om veranderingen in de organisatie, zoals de implementatie van eHRM, aanpakt.

Reageer op dit artikel