nieuws

Hoe schrapt Achmea 4000 banen?

Organisatie & Strategie

Hoe schrapt Achmea 4000 banen?

Met strategische personeelsplanning 4000 banen schrappen. Hoe pakt Egmond Borgdorff, directeur P&O bij Achmea, dat aan?

Achmea moet in een paar jaar tijd 4000 banen schrappen. Hoe plan je dat strategisch? En hoe houd je talent in huis? “Hoe meer veranderingen, hoe meer behoefte aan strategische personeelsplanning”, zegt P&O-directeur Egmond Borgdorff.

Van 17.000 naar 13.000 fte in drie jaar. Valt dat nog wel te plannen?

“Het is een flinke uitdaging, dat wel. Maar veranderingen gaan vandaag de dag steeds sneller, dus moet je als organisatie ook verder vooruitkijken. Anticiperen op trends. In het geval van ons als verzekeraar bijvoorbeeld: als er straks echt zelfrijdende auto’s komen die minder schades veroorzaken, wat is dan het effect voor de medewerkers op de schadeafdeling? Mijn ervaring is dat managers veelal niet meer dan zes maanden vooruitkijken. Dat moet echt veranderen. Ruim twee jaar geleden hebben we binnen Achmea strategische personeelsplanning (SPP) stevig neergezet en je ziet dat het nu breed gebruikt wordt. SPP helpt het management na te denken wat de transitie voor hun eigen afdeling betekent en daar actie op te nemen.”

Hoe zorg je dat talentvolle medewerkers nu niet weglopen?

“Dat is wel het gevaar bij zo’n grote reorganisatie met collectief ontslag als deze, dat klopt. Normaal gesproken gaat alle aandacht naar de medewerkers waar je afscheid van moet nemen en is er minder aandacht voor degenen die mogen blijven. Je moet dus een gezonde balans vinden. SPP voorziet hierin door ook de ‘sterren’ en ‘dragers’ van je organisatie in beeld te krijgen en te houden.”

Hoe pakken jullie dit aan?

“We zijn een organisatie die volop in beweging is. De dienstverlening naar onze klanten moet anders, moderner en meer online, ook via social media. Die ontwikkeling biedt medewerkers overigens ook volop kansen om zich te ontwikkelen. Ze worden juist in deze turbulente tijd veel meer uitgedaagd om na te denken over hun duurzame inzetbaarheid. Lang blijven hangen in dezelfde functie is funest. We bereiden medewerkers zoveel mogelijk vroegtijdig voor op de toekomst, binnen of buiten Achmea. In één of twee jaar groeien ze dan naar hun nieuwe rol. Want je kunt iemand niet in zes maanden klaarstomen.”

Hoe krijgen jullie de managers mee?

“Strategisch personeelsplanning is niet alleen een P&O-ding. De business is als het ware de eigenaar. Onze P&O-businesspartners ondersteunen de lijnmanager bij het SPP-proces. Ze dagen ze uit om van buiten naar binnen te denken en los te komen van de dagelijkse praktijk. Ook helpen we managers om de dialoog met medewerkers aan te gaan. Voor dit soort gesprekken bieden we workshops. Ook aan medewerkers.”

Meer weten over de Strategische personeelsplanning bij Achmea? Egmond Borgdorff is spreker op het Congres Over Personeelsplanning op 25 november. 

Wilt u alvast een tip verklappen voor HR-collega’s?

“Strategische personeelsplanning wordt vaak alleen als instrument voor de organisatie gezien, voor het management. Dat is jammer, want je moet het ook gebruiken voor het ontwikkelen van de medewerkers. Neem ze mee en help ze anticiperen op hun nieuwe rol. Strategische personeelsplanning dwingt medewerkers tijdig na te denken over hun duurzame inzetbaarheid. Dat gebeurt bij veel bedrijven te weinig.”

Blijf op de hoogte van het nieuws over strategische personeelsplanning op het platform Over Personeelsplanning of schrijf u in voor de nieuwsbrief.


 

 

 

Reageer op dit artikel