nieuws

Nieuwe Wet flexibel werken: dit wijzigt er

Organisatie & Strategie

Nieuwe Wet flexibel werken: dit wijzigt er

De Eerste Kamer stemt vandaag over de initiatiefwet Wet flexibel werken. Dit zijn de wijzigingen.

De initatiefwet moet flexibel werken bevorderen doordat medewerkers meer mogelijkheden krijgen om buiten kantoormuren te werken en zelf hun uren in te delen. De Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) wordt hierin omgevormd tot de Wet flexibel werken (Wfw).
Het debat over de initiatiefwet flexibel werken vond vorige week plaats. De wijzigingen betreffen het omvormen van de Wet aanpassing arbeidsduur (>PW De Gids Vakbase) tot een Wet flexibel werken (Wfw). Dinsdag zal de senaat stemmen over deze aanpassing en de verwachting is dat de wet doorgang vindt. Wat zijn precies de wijzigingen?

Verzoek om arbeidsplaats te wijzigen

Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen.
Werkgevers mogen deze aanvraag alleen afwijzen als ze daar goede redenen voor hebben. Bijvoorbeeld wanneer zijn bedrijfsvoering daardoor in de war raakt. Denk aan fabrieksmedewerker die wil thuiswerken. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde Wfw zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.

Vrije keuze in uren

Tweede Kamerlid Voortman betoogde vorige week in het debat dat flexibel werken meerwaarde heeft voor zowel werkgevers als werknemers. Het is volgens Voortman niet zozeer de bedoeling dat werknemers door het wetsvoorstel meer gaan werken, maar vooral dat zij de uren die zij werken vrij kunnen kiezen. Het wetsvoorstel kan onder meer bijdragen aan een verruiming van de mogelijkheden voor mantelzorg en een verlaging van de file-druk. Volgens Voortman hebben de sociale partners aangegeven dat zij positief zijn over het wetsvoorstel.

TIP: Ontdek inspirerende praktijkcases van nieuwe vormen van werken tijdens de Masterclass Over Het Nieuwe Werken op 1, 15, 19 oktober, 5 november en 10 december.  

Kabinet negatief over plaatsonafhankelijk werk

Minister Asscher van Sociale Zaken stelde dat afspraken over flexibel werken maatwerk vergen. Dit is in de eerste plaats een zaak van werknemers en werkgevers. In steeds meer cao’s worden hier afspraken over gemaakt; momenteel circa 72 procent. De minister betoogde dat een werkgever ook zonder deze wet gemotiveerd moet reageren op een verzoek tot flexwerken en dat de effecten van het wetsvoorstel beperkt zijn.
De minister gaf in het debat echter wel aan dat het kabinet negatief is over de wettelijke verankering van het recht op plaatsonafhankelijk werken, maar positief neutraal staat tegenover het recht op tijdonafhankelijk werken. Ook VNO-NCW is niet bepaald blij met de wet. Volgens de werkgeversorganisatie behoort deze discussie over flexibel werken thuis in de relatie tussen de leidinggevende en de werknemer, of anders in de cao. In ieder geval niet bij de politiek. (Bron: Over Salarisadministratie / Redactie)

Lees meer nieuws over flexibel werken op het platform Overhetnieuwewerken.nl

Reageer op dit artikel