nieuws

Jonge werknemer wil medewerkersonderzoek 2.0

Organisatie & Strategie

Jonge werknemer wil medewerkersonderzoek 2.0

Ongericht, tijdrovend en niet actueel, oordeelt 53 procent van de werknemers tot 35 jaar over het klassieke medewerkersonderzoek. Liever dan deze vragenlijsten met tientallen te beantwoorden vragen in te vullen, nemen zij deel aan een medewerkerspanel. Dit sluit beter aan bij hun belevingswereld. Ze verwachten bovendien dat daar snel actie op wordt ondernomen.

Dit komt naar voren uit de jaarlijkse panelledenevaluatie van MWM2. In totaal deden er bijna 30.000 panelleden mee aan het onderzoek, van wie er op het moment van het onderzoek bijna 14.000 werkzaam waren.

TIP: Legt u uw medewerkers toch vragenlijsten voor? Zorg dan dat deze goed aansluiten op uw organisatie. En lees hier hoe u het medewerkersonderzoek goed benut.

Veranderende organisaties

Organisaties zijn in de afgelopen jaren sterk veranderd. Bijvoorbeeld door de invoering van Het Nieuwe Werken werken medewerkers vaker vanuit huis en op hun eigen moment. En de verwachtingen die medewerkers van hun werkgever hebben, veranderen mee. Zij zijn gewend continu feedback te geven en verwachten ook dat daar snel op wordt gereageerd. Daarom is het voor organisaties cruciaal te luisteren naar hun eigen medewerkers.

Vooral jongeren enthousiast over panel

Medewerkers die al ervaring hebben met een panel zijn daar enthousiast over, zo blijkt ook uit het onderzoek. Bijna de helft van de werkende panelleden tussen de 35 en 50 jaar zou deel willen uitmaken van een medewerkerspanel. Dat geldt met name voor jongeren tot 35 jaar: van hen is 53 procent hier enthousiast over.

Logisch, vindt Daan van Exel, HR-consultant bij MW2: ‘Deze manier van inspraak kan direct worden omgezet in actie. Als je bijvoorbeeld de werkdruk op een afdeling wilt meten omdat er veel uitval is, kun je via het medewerkerspanel een doelgroep selecteren en meteen ingrijpen.’

Verbonden met organisatie

Een medewerkerspanel geeft niet alleen inzicht, het is ook een platform voor co-creatie van beleid en productontwikkeling. Zo kunnen medewerkers meepraten, bestaande maatregelen evalueren, zoals flexibele werktijden voor een betere work-life balance, en zelf oplossingen aandragen.

‘Bijkomend effect van het laten ‘meedenken’ van medewerkers is dat ze veel meer achter het nieuwe beleid staan,’ zegt Van Exel. ‘Inspraak, het gevoel te worden gehoord, geeft een gevoel van verbondenheid met de organisatie.’

 

Reageer op dit artikel