nieuws

4 belangrijke eHRM-ontwikkelingen in 2017

Organisatie & Strategie

De arbeidsmarkt die steeds krapper wordt, is de oorzaak van belangrijke veranderingen op het gebied van eHRM, zeggen experts. “Professionals komen weer aan zet en gaan zelf bepalen op welke manier zij hun vakmanschap en expertise (tijdelijk) beschikbaar willen stellen aan een organisatie.”

4 belangrijke eHRM-ontwikkelingen in 2017

Om de echt goede professionals aan zich te kunnen binden – een noodzaak om te kunnen voortbestaan – worden organisaties gedwongen zich anders te organiseren’, zegt oprichter Edwin Bronts, van Workwide.

Maar het is ook een maatschappelijke trend, zegt directeur Andy Verstelle van HR2day. ‘Mensen zien zichzelf niet langer als passieve ontvangers van informatie van hun werkomgeving, maar geven hun werk zelf vorm op een manier die aansluit op hun persoonlijke kennis, kunde en behoeften: wie ben ik, wat kan ik, en waar wil ik in mijn werk naartoe.’

Dit zijn vier ontwikkelingen die eHRM-experts zien gebeuren in 2017:

1) Beter samenwerken door feedbacksystemen

eHRM gaat in 2017 steeds meer bijdragen aan het dagelijks samenwerken van mensen binnen en buiten de organisatie, zegt  Bronts. ‘Waarbij het resultaatverantwoordelijk team zelf bepaalt hoe ze dat toepassen. En dan gebeurt het vaak niet op de ingewikkelde, op competentietalen gerichte gesprekcycli, die HR ooit bedacht. Dat zijn cycli die gebaseerd zijn op controle, in plaats van vertrouwen en betrokkenheid. Continu feedback geven, dat gaan we doen. Daarbij zijn we eerlijk over gemaakte fouten, om er ook echt van te kunnen leren.’

2) Nog meer aandacht voor HR-analytics

De aandacht voor HR-analytics stijgt, er is bijvoorbeeld meer vraag naar opleidingen op dit gebeid, zegt senior communicatieadviseur Marco de Man. ‘Ook het gebruik van (en de vraag naar) rapportagemogelijkheden neemt toe.  Waar vroeger een HR-professional nog kon zeggen dat hij/zij ‘meer van de mensen dan van de cijfers’ was, is dit inmiddels achterhaald: HR transformeert nu echt naar HR Business Partner met alle eisen die daaraan worden gesteld. Het snel produceren van cijfers en benchmarks hoort daarbij.’ Die beperkte affiniteit is een aandachtspunt, zegt managing partner Ruben van Geffen van Vroom. ‘Zo kan het risico ontstaan dat verkeerde conclusies worden getrokken op basis van (te weinig) data. Een voorbeeld: om te komen tot een ideaal gedragsprofiel bij een bepaalde functie, zijn er circa 50 online assessments nodig van functionarissen in die betreffende functie.’

3) Inzet op talent analytics

En die analyses worden in 2017 specifiek ingezet op het gebied van talent, verwacht Van Geffen. ‘Talent analytics is het gebruik van meting- en analysetechnieken om de mensen-kant van het bedrijf te begrijpen, verbeteren en optimaliseren.’ Met de data die organisaties in huis hebben over mensen – demografische gegevens, prestaties, loopbaan, compensatie, mobiliteit, beoordelingen, opleiding en meer – kunnen HR-professionals verbanden leggen, bijvoorbeeld met businessdata. Zo kunnen bedrijven begrijpen welke profielen en gedragingen zorgen voor hoge prestaties. ‘Veel HR-professionals vragen zich af hoe zij bepalen welk gedrag nodig is om succesvol te zijn. Welke medewerkers hebben het in zich om zich te ontwikkelen tot de leiders van de toekomst? En hoe kan de organisatie een optimale werkomgeving realiseren?’

Door hierop in te zetten kunnen werkgevers job crafting faciliteren, zegt Verstelle. ‘In veel organisaties gaan werknemers op zoek naar mogelijkheden om zich te ontwikkelen en hun eigen (loop)baan vorm te geven. Werkgevers die hierop inspelen ontwikkelen meer gemotiveerde en betrokken medewerkers en die leveren een grotere bijdrage aan het succes van de onderneming.’

4) Gebruiksvriendelijke software, door iedereen te gebruiken

De user experience stopt niet meer bij de behandelaar, de HRM’er. ‘De eindgebruiker komt voorop te staan. Als consument zijn gewend geraakt aan een hoge mate van gebruiksgemak en als zakelijke gebruikers verwachten we hetzelfde’, aldus directeur Wolter Smit van TOPdesk. Professionals gaan op het werk bepalen welke software ze gebruiken en hoe ze deze willen toepassen’, zegt Bronts. ‘Functionaliteiten moeten daarom gebruikersvriendelijk en generiek zijn. De apps worden geleverd door leveranciers die bereid zijn om via API’s en webservices gemakkelijk data aan elkaar te koppelen.’

En omdat medewerkers zelf de controle krijgen over administratieve zaken die horen bij HR moet de software gebruikersvriendelijk zijn, zeggen de experts. ‘Niet alleen voor het aanvragen van vrije dagen of het raadplegen van de salarisstrook; voor het hele HR-palet. En natuurlijk ook via mobiele devices’, zegt De Man.

Het geeft HR de middelen en tijd om bij te dragen aan de groei van de business. De Man: ‘En daarmee vergroten ze ‘aanzien’ en verbeteren de  eigen positie. Omdat medewerkers zelf meer controle over HR-gerelateerde zaken krijgen, vergroot dat hun betrokkenheid bij het bedrijf en hun werk. Bedrijven met grote medewerkerbetrokkenheid blijken winstgevender dan bedrijven waar de betrokkenheid minder groot is.’

Lees meer over eHRM.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels