nieuws

‘Interactief HR Strategisch Jaarcongres levert energie op’

Organisatie & Strategie

Op 11 april vond in de Jaarbeurs in Utrecht de vijfde editie van editie van het HR Strategisch Jaarcongres plaats. Nieuw waren dit keer de vele interactieve momenten. Er werd geschoven met tafels, gestemd via I-pads, via een publiekstool suggesties verzameld en veelvuldig gewisseld van plaats. Daarnaast werd ook nog eens door interessante sprekers kennis gedeeld, geïnspireerd en tot discussie aangezet. De ingrediënten voor een geslaagde dag!

‘Interactief HR Strategisch Jaarcongres levert energie op’

HR Strategisch Jaarcongres

Zo’n 140 HR-professionals lieten zich tijdens de vijfde editie van het HR Strategisch Jaarcongres bijpraten op het gebied van trends en ontwikkelingen, duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen en strategische personeelsplanning en agile werken.

Resourceful Humans

Na de aftrap van dagvoorzitter Glenn van den Burg, die veel interactiviteit beloofde, was het de beurt aan trendwatcher van het jaar Guido van de Wiel. Van de Wiel begon met een pleidooi om toch vooral de letters H en R om te draaien en in plaats van HR de term Resourceful Humans (vindingrijke mensen) te gebruiken. Dat zou veel beter aansluiten bij de essentie van HR. De mens centraal en aandacht voor het talent van de mens. Van de Wiel zegt verder dat HR een perspectief is. Geen afdeling. “Zodra iets in een afdeling gestold wordt, wordt het pijnlijk.”

Vervolgens laat Van de Wiel de toehoorders in ijltempo zien welke ontwikkelingen er allemaal op hen afkomen. Natuurlijk met nadruk op de gevolgen voor werk en arbeid. Zo kostte tot voor kort in een logistiek centrum het inzetten van een robot per uur veel meer dan het inschakelen van een orderpicker. Nu de robot in rap tempo goedkoper wordt is het omslagpunt bereikt en is de mens duurder dan de robot….

Robot nu goedkoper dan orderpicker

Organisaties moeten bij het implementeren van nieuwe technologie steeds het creëren van waarde voor ogen houden in plaats van het creëren van winst, zo sluit Van de Wiel zijn presentatie af.

Medewerkers moeten zelfbewust en creatief zijn

Jim van Hulst gaat vervolgens in op learning & development (L&D). Hij geeft aan dat medewerkers zich steeds sneller moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Alleen feitenkennis is al lang niet meer voldoende voor medewerkers. Ze moeten zelfbewust zijn, creatief, onafhankelijk kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Van Hulst citeert vervolgens Nick van Dam. Welke vragen zou je tijdens een evaluatie aan medewerkers moeten stellen?

  • Wat ga je doen om jezelf fit te houden voor je huidige baan?
  • Stel je baan is er binnenkort niet meer, op welke baan binnen onze organisatie zou je solliciteren? En ben je daarvoor gekwalificeerd?
  • Stel je baan verdwijnt, op welke baan buiten de organisatie ga je dan solliciteren?

Vragen die heel erg inspelen op het zelfbewustzijn van medewerkers. Maar is dit herkenbaar voor de aanwezigen? Via de tool Primoforum – via een tablet op tafel wordt direct input gegeven die op een groot scherm voor alle aanwezigen zichtbaar is –  gaan deelnemers zelf voor input zorgen op de vraag ‘Wat zie jij de komende drie jaar belangrijk worden in L&D?’ Vanuit de zaal komen ongeveer 300 suggesties, waaronder “meer extern gericht zijn” en “simulatie”. Uiteindelijk blijken heel veel bijdragen te focussen op ‘persoonlijk leiderschap’, gevolgd door ‘maatwerk’, ‘kennisdeling’ en ‘co-creatie’. In korte tijd zijn ideeën over de toekomst geïnventariseerd. Leren in een snelkookpan dus.

5 factoren voor positieve beïnvloeding duurzame inzetbaarheid

Cristel van de Ven boeit het publiek vervolgens met haar verhaal over duurzame inzetbaarheid. Ze presenteert onder andere de resultaten van het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid. Ze komt tot een vijftrapsraket van factoren die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers positief beïnvloeden (met tussen haakjes het percentage respondenten dat vindt dat deze factor voldoende aanwezig is in de organisatie):Vijf factoren voor duurzame inzetbaarheid

  1. Dialoog; waar gaat de organisatie heen en waar wil de individuele medewerker zelf heen?
  2. I-deals over ontwikkeling; maatwerkafspraken die ook acceptabel zijn voor andere collega’s.
  3. Autonomie; Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden daalt de door medewerkers ervaren autonomie al vijf jaar op rij.
  4. Participatie; In welke mate mogen mensen meepraten over de koers van de organisatie?
  5. Opleidingsmogelijkheden

En tenslotte is er nog ‘de geheime brandstof’ die ervoor zorgt medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Liefde en aandacht voor medewerkers is cruciaal.

‘Planning achterhaald op het moment dat deze gereed is’

Ook in het blok over strategische personeelsplanning (SPP) is tijd ingeruimd voor een interactieve sessie. Het onderwerp SPP roept weer heel wat discussie op. Een greep uit wat als lastig wordt ervaren met betrekking tot SPP: “SPP staat haaks op het nemen van je eigen verantwoordelijkheid voor opvolging of behoud kennis”, “Hoe laat je de leidinggevenden de urgentie ervaren” en “Er is een gebrek aan objectiviteit en inzicht in de echte kwaliteit van de medewerkers”. Maar de rode draad uit deze interactieve sessie is toch vooral dat op het moment dat een planning gereed is, deze alweer achterhaald is. Het is de vraag of je wel kunt anticiperen op alle toekomstige ontwikkelingen.

Ook hier volgt overigens weer de conclusie dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Zo komen de onderwerpen SPP, duurzame inzetbaarheid en opleiding en ontwikkeling bij elkaar. Deze samenhang toont mooi aan hoe belangrijk het is om met een strategische blik naar HR te kijken, dat een holistische benadering noodzakelijk is.

De tweede wet van Newton

Rini van Solingen, onder andere deeltijdhoogleraar aan de TU Delft en Hans van der Heijden sluiten het congres af. Van Solingen, die aan het begin van zijn bijdrage de hele zaal in beweging krijgt, benadrukt het belang van HR aan het lerend vermogen van de organisatie. En leren is natuurlijk zeer belangrijk in een organisatie die te maken heeft met steeds veranderende omstandigheden en ontwrichtende technologie. Dat wordt mooi samengevat in dit filmpje. En weet je niet hoe je als organisatie moet accelereren? Dan heb je geen kennis genomen van Newton’s tweede wet: kracht verandert de snelheid. Van Solingen’s ‘zeven valkuilen rond agile transformaties’ roepen wat reacties op uit de zaal. De presentatie eindigt met het jaartal 1859. Darwin publiceert zijn boek The origin of species. Niet de sterkste overwint, maar degene die zich het beste aanpast….

Nederland kampioen deeltijdwerken

De afsluiting van deze dag is voor Hans van der Heijden. Hij is auteur van het onlangs gepubliceerde boek Zeven Megatrends. Wie denkt dat Van der Heijden over deze zeven trends gaat spreken komt bedrogen uit. Van der Heijden vult zijn kwartier spreektijd met een aantal vragen die onder deze trends liggen. Zo stelt hij vragen als: “In welk land in Europa wordt het minste aantal uren gewerkt?”(antwoord Nederland) en “Wie werken er meer? Ook als je (mantel)zorgtaken meetelt? Mannen of vrouwen?” (antwoord mannen – Van der Heijden laat een quote zien van het Sociaal Planbureau waarin letterlijk staat dat vrouwen meer slapen en meer tijd besteden aan persoonlijke verzorging). Hij wil hiermee maar aantonen dat veel aannames die we hebben niet kloppen of op zijn minst nader onderzoek verdienen. We zwaaien Van der Heijden, tot slot, letterlijk uit.

Dit verslag doet geen recht aan de bijdragen van de sprekers. ‘Je had erbij moeten zijn.’ :-)

Reageer op dit artikel