nieuws

Foute baas vliegt er vaker uit

Organisatie & Strategie

De grootste beursgenoteerde ondernemingen zetten vaker een ceo aan de kant wanneer blijkt dat de hoogste baas niet integer is.

Foute baas vliegt er vaker uit

Het percentage ceo’s dat wordt ontslagen door de 2500 wereldwijd grootste beursgenoteerde bedrijven is met ruim een derde gestegen van 3,9 procent naar 5,3 procent. Dat blijkt uit de ‘2016 Success Study’ van Strategy&, een onderdeel van PwC.

“De maatschappij wordt steeds kritischer en de verantwoordingsplicht van bestuurders neemt toe”, aldus Marco Kesteloo, partner van Strategy&. “Niet-ethisch handelen definiëren we als een schandaal of een misstand door de CEO of andere werknemers. Voorbeelden zijn fraude, omkoping, handel met voorkennis, milieurampen, ‘opgeleukte’ CV’s en seksuele intimidatie.”

Vijf trends tegen foute bazen

Volgens Strategy& zijn er vijf trends die ervoor hebben gezorgd dat CEO’s in toenemende mate worden aangesproken op niet-integer handelen.

  • Het vertrouwen van de publieke opinie is afgenomen. Mensen zijn wantrouwender, kritischer en minder vergevingsgezind geworden sinds de financiele crisis van 2007-2008;
  • De toegenomen kritiek is direct omgezet in wet- en regelgeving, en ondernemingen in de VS en vele andere landen zijn overgegaan naar een zero-tolerancebeleid voor onethisch gedrag;
  • Ondernemingen streven vaker naar groei in opkomende landen waar ethische risico’s (fraude, omkoping en corruptie) groter zijn;
  • De digitale communicatie van ondernemingen vormt een groter risico, aangezien het een onweerlegbaar bewijs voor misstanden vormt;
  • De razendsnelle financiele berichtgeving die 24/7 voortraast, zorgt ervoor dat (negatieve) informatie snel wordt verspreid.

Goede voorbeeld geven

“De toename van het percentage ceo’s dat gedwongen ontslagen wordt als gevolg van niet-ethisch handelen zou in de loop van de tijd een positief effect kunnen hebben op de publieke opinie omdat het laat zien dat misstanden inderdaad ontdekt en bestraft worden”, zegt Kesteloo. “Ondertussen moeten ceo’s het goede voorbeeld geven op persoonlijk vlak en organisatieniveau en moeten zij ervoor zorgen dat er een echte cultuur van integriteit ontstaat en blijft bestaan.”

Vooral in de VS en Canada steeg het aantal ceo’s die hun misstappen met ontslag moeten bekopen. In de VS en Canada steeg het aantal gedwongen ontslagen van 1,6 procent tussen 2007 en 2011 tot 3,3 procent in de periode tussen 2012 en 2016. In West-Europa steeg het aandeel van 4,2 procent naar 5,9 procent, en in de BRIC-landen van 3,6 procent naar 8,8 procent.

Wilt u meer weten over ontslagrecht en het belang van een goed dossier? Meld u aan voor het webinar ‘Ontslag’ van Stëffan de Jong op 15 juni.

 

Reageer op dit artikel