nieuws

Checklist voor eerlijk inlenen tijdelijk personeel

Organisatie & Strategie

Bij controle van 500 uitzendbureaus zijn door de Inspectie SZW 131 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim 1,3 miljoen euro. De meeste overtredingen zijn onderbetaling van de uitzendkrachten. Een checklist inlenen tijdelijk personeel moet uitkomst bieden

Checklist voor eerlijk inlenen tijdelijk personeel

Bedrijven die arbeidskrachten bij malafide uitzenders inhuren, kunnen zo op oneerlijke wijze goedkoper produceren en concurreren. De top zes branches waar misstanden worden aangetroffen omtrent het inlenen van tijdelijk personeel zijn land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak.

Inlener verantwoordelijk voor uitzendkracht

Ook inleners zijn verantwoordelijk voor de uitzendkrachten. Wie in zee gaat met een malafide uitzendbureau, kan in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld. De Inspectie SZW heeft daarom samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus.

Negen controlepunten voor inlenen tijdelijk personeel

De checklist inlenen tijdelijk personeel helpt bedrijven te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken. Aan de hand van negen punten beoordelen bedrijven het uitzendbureau waar zij mee werken en wordt duidelijk welke punten zij zelf nog op orde moeten brengen.

Eerlijk, gezond en veilig uitzendwerk

Het gaat onder andere om juiste registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel, het gebruik van een g-rekening, betalen van een eerlijk loon en het controleren van de identiteit van de uitzendkracht. Wanneer aan alle negen punten uit de checklist wordt voldaan dan is de kans een stuk groter dat het uitzendwerk op een eerlijke, gezonde en veilige manier gebeurt.

Signalen van misstanden

Zowel de inlener als het uitzendbureau moeten volgens de Inspectie SZW regelmatig alle punten controleren en alert blijven op signalen van misstanden. De checklist is te vinden op www.checklistuitzendbureaus.nl.

770.000 uitzendkrachten

In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 770.000 uitzendkrachten aan het werk. Bij de KvK zijn zo’n 12.000 uitzendbureaus ingeschreven. Daarnaast zijn er zo’n 10.000 bedrijven die vallen onder de categorie ‘dienstverlening voor de akker- en tuinbouw’. Ook zijn er bedrijven die als nevenactiviteit arbeidskrachten aanbieden. In de branche werken ook veel kleine bedrijven met een groot verloop.

Malafide praktijken

Het merendeel van de bedrijven houdt zich volgens de Inspectie aan de wet- en regelgeving omtrent tijdelijk inlenen personeel. De Inspectie SZW richt haar controles vooral op die bedrijven die zich bezig houden met allerhande malafide praktijken. Zij maken schuldig aan illegale tewerkstellingen, te lange werktijden, onderbetaling, gefingeerde dienstverbanden, arbeidsuitbuiting en belastingontduiking. Bedrijven die arbeidskrachten bij deze malafide uitzenders inhuren, kunnen zo op oneerlijke wijze goedkoper produceren en concurreren.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Bij de recente controles betroffen de meeste overtredingen de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Zo’n 204 uitzendkrachten werden onderbetaald, waarvan meer dan de helft (59%) Poolse werknemers waren. De Wet arbeid vreemdelingen werd vijftien keer overtreden. Ook werden zeven personen werkend aangetroffen die een identiteitsbewijs gebruikten van iemand anders.

Reageer op dit artikel