nieuws

Nieuwe HR-ondersteunende technologieën nog niet ingezet

Organisatie & Strategie

HR-professionals zijn bekend met gangbare HR-ondersteunende technologie, zoals sociale media, online learning, metrics en online assessments. Gamification, virtual reality, algoritmes en kunstmatige intelligentie zijn veel minder bekend en worden nog niet ingezet. Met HR Analytics gaan HR-professionals het komende jaar het meest aan de slag.

Nieuwe HR-ondersteunende technologieën nog niet ingezet

In de afgelopen maanden is door PW., in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en AFAS, onderzoek gedaan naar het gebruik van HR-ondersteunende technologieën onder HR-professionals in Nederland. Hieronder worden de eerste resultaten uit dit onderzoek gedeeld.

Tweehonderd HR-professionals gaven inzicht in hun gebruik en kennis van HR-ondersteunende technologieën. Respondenten zijn gemiddeld 16,5 jaar werkzaam als HR-professional en 78 procent heeft een HR-gerelateerde opleiding gevolgd.

Bekendheid HR-technologie

Met welke HR-ondersteunende technologieën zijn HR-professionals bekend? En welke technologieën zijn nog niet mainstream?

HR-professionals zijn het meest bekend met de technologieën:

  1. Social media (98,4%)
  2. Online Learning (97,4%)
  3. Online assessments (92,1%)
  4. HR-metrics (90,5%)
  5. Employee Self Service (86,7%)

En de top 5 meest onbekende HR-ondersteunende technologieën zijn:

  1. HR-algoritme (63,6%)
  2. Kunstmatige Intelligentie (61,4%)
  3. Real Time Employee Monitoring (61%)
  4. Gamification (53,8%)
  5. Virtual Reality (50,2%)

Overigens zijn jongere respondenten, tussen de 20 en 35 jaar, meer bekend met deze technologieën dan hun oudere vakgenoten.

Gebruik HR-ondersteunende technologieën

Sociale media worden het meest gebruikt als ondersteunende HR-technologie, gevolgd door Employee Self Service (58%), Online learning (51%), Humanresourcemanagement-informatiesysteem (HRIS, 48%) en online assessments (42%). Bij grotere organisatie, vanaf 200 medewerkers, wordt veel vaker gebruik gemaakt van Management Self Service-systemen. Het online assessment speelt er juist een minder grote rol.

HRIS is een van die veelgebruikte HR-ondersteunende technologieën

De minst bekende technologieën worden ook het minst ingezet. Zo geeft slechts 1 respondent aan dat Kunstmatige Intelligentie wordt ingezet binnen de organisatie. Ook virtual reality en real time employee monitoring worden nauwelijks ingezet. Een enkeling geeft aan dat gebruik wordt gemaakt van HR algoritmes en gamification.

Op korte termijn aan de slag met HR analytics

Als HR-professionals gevraagd wordt met welke technologie zij op korte termijn aan de slag willen dan staan HR Analytics en HR-metrics met stip bovenaan de lijst. Ruim een derde van de respondenten wil hier snel mee aan de slag.

Tevredenheid digitale kennis en vaardigheden

HR-professionals zijn maar gematigd tevreden over hun digitale kennis en vaardigheden. Slechts een kwart van de respondenten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de digitale vaardigheden. En 22,9% is tevreden over het eigen kennisniveau. Daar staat een grote groep respondenten die ontevreden is over de eigen digitale vaardigheden en kennis. Ruim 34% is (zeer) ontevreden over de vaardigheden. 36 procent is ontevreden over het eigen kennisniveau.

HR-respondenten zijn dan ook kritisch als het gaat om in welke mate ze voorbereid zijn op het gebruik van HR-ondersteunende technologieën. Ruim tweederde (70% geeft aan enigszins voorbereid te zijn. Ruim 12 procent is goed voorbereid. De zorgen zitten bij de groep van respondenten (18%) die aangeeft ‘helemaal niet voorbereid te zijn’.

 

Bent u een van die mensen die op korte termijn aan de slag gaat met HR Analytics? Lees dan het boek HR Analytics – Een 7e zintuig voor de moderne HR-professional

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels