opleiding

Organisatie & Strategie

17 april | Krachtenveld in beeld

Thema: Organisatie

Soort opleiding: Opleiding

Prijs: €595

Als HR professional is het van belang te weten wat uw beste plek is in het krachtenveld van uw organisatie. Vanuit die plek heeft u uitzicht op wat er om u heen gebeurt.

17 april | Krachtenveld in beeld

Ontdek uw plek en zet uw systemische bril op
Hoe kijkt u naar uw omgeving? Welke plek kiest u voor uw rol? Waar heeft u de meeste impact? We beschouwen de organisatie als levend systeem. Met daarin uw eigen positie als onderdeel van het geheel. In uw ervaringen en gewaarwordingen ligt informatie besloten waarmee we op ontdekking gaan. We zoomen in en uit op patronen die u herkent in uw eigen werkveld. Deze training is bedoeld om te ontdekken wat er speelt in uw organisatie als krachtenveld en als levend systeem. Een systeem wil graag zo vitaal mogelijk zijn. U wordt u bewust van de onderlinge dynamiek die plaats vindt, de blokkades die er mogelijk zijn en uw reactie daarop. U zet als het ware de systemische bril op. U wordt u meer gewaar welke plek u inneemt of zou willen innemen.

Dit leert u:

  • Gewaarwording over de onderlinge dynamiek in uw werkveld
  • Krachtenveld in beeld van de spelers uit uw werkomgeving
  • Systemisch kijken, de organisatie als levend en vitaal systeem
  • Uw eigen positie in het veld van stakeholders wordt zichtbaar
  • De impact die u heeft vanuit uw rol en bijdrage wordt duidelijker
  • De speelruimte die u heeft, bijvoorbeeld om te veranderen van koers, ervaart u diepgaand

Doelgroep
Voor zowel interne als externe HR professionals is het interessant om systemisch te kijken naar uw organisatie. En vervolgens naar de plek die u inneemt. U ontdekt gedragspatronen die invloed hebben op zowel posities, resultaten als op uzelf. Kijk met andere ogen naar uw werkomgeving en verken de onderstroom.

Meer informatie & inschrijven

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels