blog

Energieke uitzonderingen

Personeelsmanagement

Gemiddeld heeft slechts 20% van de werknemers het écht naar de zin. 38% is verkrampt bezig met overleven, 32% zit in de wachtstand en werkt volgens voorschriften en 10% is helemaal afgehaakt. Ziehier het energielandschap van werkend Nederland anno 2017.

Energieke uitzonderingen

Wanneer wij verder kijken dan deze gemiddelde cijfers uit het onderzoek ‘De energie van werkend Nederland 2017, zien we opmerkelijke verschillen. Dat geldt allereerst voor wat betreft de scores per branche. Wat denk je dat de meest energieke branche is? De kans dat je het raadt, is niet erg groot. We hebben deze vraag de afgelopen dagen aan tientallen mensen gesteld en steevast kwam men met de verkeerde antwoorden. De meest energierijke branche is namelijk … de installatiebranche.

Installatiebranche heeft meeste energie

Huh? Dat vroegen ook wij ons af, toen we vorig jaar al zagen dat deze branche een opmerkelijke revival beleefde (van de laatste plek naar plaats 2 in de lijst van meest energieke sectoren in 2016). Om de verklaring te vinden, hebben wij ons licht opgestoken bij kenners van en ondernemers binnen de branche. En wat blijkt: de prominente plek van de installateurs is helemaal geen toeval. Men heeft er de afgelopen jaren hard naartoe gewerkt.

 

Het besef deel uit te maken van de brede transitie naar duurzame
energie heeft de branche vleugels gegeven

 

Het begon allemaal met de crisis

Het begon allemaal met de crisis, die de branche – net als de bouw – in een diep dal stortte. Maar anders dan de bouw, waar men grotendeels wachtte op betere tijden, besloot de installatiebranche de bakens te verzetten. Er werd hard gewerkt aan de realisatie van platte en meer flexibele organisaties. De relaties met klanten werden aangehaald, maar ook de banden met samenwerkingspartners binnen en buiten de branche werden versterkt.

Zelfbewustzijn versterken

Het zelfbewustzijn van werkenden binnen de branche werd versterkt: in plaats dat installateurs simpele onderaannemers zijn, spreekt men tegenwoordig van een spilpositie. Men voelt zich daarin gesterkt door technologische ontwikkelingen. Installaties worden steeds slimmer en duurzamer en dat vergt technische vakkennis. Zeker niet onbelangrijk: de economische en maatschappelijke trend in de richting van duurzame energie.

Deel uitmaken van brede transitie

Het besef deel uit te maken van de brede transitie naar duurzame energie heeft de branche vleugels gegeven. ‘We weten zeker dat het in de toekomst écht heel anders wordt. En dat we daarin als installatiebranche een belangrijke rol vervullen. We kunnen helpen om de overgang naar duurzamere energie kunnen versnellen’’, zegt Peter Wilms jr., ondernemer en eigenaar van een goed presterend familiebedrijf in de installatiebranche.

Ruimte voor medewerkers

Organisatorische vernieuwing waardoor het personeel meer ruimte krijgt en zelf kan beslissen hoe te handelen, betere relaties met klanten en samenwerkingspartners en een aansprekende missie zijn de basis-ingrediënten achter de nieuwe energie in de branche.

 

De branche Zorg & Welzijn krijgt extra energie omdat
er sterk gewerkt wordt vanuit het hart

 

Energieke uitzonderingen

Zijn er ook andere energieke uitzonderingen? Zorg & Welzijn, zeker in de media vaak geassocieerd met kommer en kwel, scoort jaar in, jaar uit goed op de lijst van energieke branches. Op het eerste gezicht lijkt dat verrassend, maar ook in die branche zie relatief veel sociale innovaties (plattere organisaties, minder regels en meer zelfsturing). Bovendien krijgt de branche extra energie omdat er sterk gewerkt wordt vanuit het hart: het hebben van een positieve missie blijkt een goed schild te zijn tegen negatieve tendensen in de omgeving (bezuinigingen, schaalvergroting).

In de achterhoede: retail, onderwijs en overheid

Even terzijde: naast energieke uitzonderingen zijn er ook branches die het qua energie laten afweten. Onderwijs (waar 46% verkrampt aan het werk is) en de overheid (waar 44% verkrampt bezig is) zijn voorbeelden van branches die een paar jaar geleden nog tot de koplopers behoorden, maar inmiddels naar de achterhoede zijn afgezakt. Absoluut de minst energieke sector van dit moment is de winkelsector: slechts 13% van de werkenden in de retail geeft aan het naar de zin te hebben. 45% zit in de wachtstand en 30% is verkrampt bezig.

Meer energie aan de top?

Als we buiten de branches kijken, waar zien we dan nog meer energieke uitzonderingen? De eerste groep zijn directeuren en topmanagers, waarvan 36% aangeeft het goed naar hun zin te hebben. Voor het middenmanagent geldt dat in mindere mate (22%), maar echt treurig is het pas gesteld bij de ondersteunende staf (17% werknemers met zin, 16% geeft aan helemaal te zijn afgehaakt) en het personeel zonder klantcontact (15% met zin, 13% is afgehaakt).

 

Hoe zinvol het is om oudere werknemers massaal aan de kant te
zetten en te vervangen door jongeren?

 

60-plusser is energieker

De misschien weinig verrassende conclusie: hoe hoger het functieniveau, des te energieker en positiever is men aan het werk. Wél verrassend, is de laatste groep energieke uitzonderingen: 60+ medewerkers blijken met 2,5 keer zoveel zin naar hun werk gaan als jongere werknemers. Dit feit spoort niet met de vaak gehoorde opvatting dat oudere werknemers niet vooruit te branden zijn. Ook kun je je op basis van dit inzicht afvragen hoe zinvol het is om oudere werknemers massaal aan de kant te zetten en te vervangen door jongeren.

Het venijn zit hem in de start

Tot slot: mentale, sociale en emotionele energie is dan misschien te meten, maar is het ook te sturen? Deze vraag wordt ons dikwijls gesteld. Een kort antwoord: jazeker, de hoeveelheid en gerichtheid van energie is te beïnvloeden. Maar dan moet je wél bij jezelf beginnen. Ga voor jezelf na waar je energie van krijgt en waar energie weglekt. Kijk vervolgens in hoeverre teamgenoten je daarbij kunnen helpen. En ga pas dan na wat er op organisatieniveau gedaan kan worden om het krijgen van nieuwe energie te bespoedigen. Organisatiebrede energieprogramma’s zijn het eindpunt en niet de start van nieuwe energie. Het venijn zit hem dus in de start….

Deze blog is geschreven door Patrick Davidson, medeoprichter van EnergyFinder en coauteur van het boek Waar haal je de energie vandaan?

Reageer op dit artikel