nieuws

Ongezonde medewerkster

Personeelsmanagement

Wij hebben een medewerkerster die het afgelopen jaar meer dan 5 keer verzuimd heeft. Verzuimgesprekken zijn er met haar gevoerd. Dit heeft echter geen verbetering gebracht. Inmiddels wordt ze begeleid door een jobcoach. Zij heeft bijzonder veel overgewicht. Deze jobcoach heeft haar een traject met sporten, dietiste en een praatgroep aangeboden. Dit weigert zij echter. Wat zijn onze mogelijkheden?

Reageer op dit artikel