nieuws

Beoordeling van competentie

Personeelsmanagement

Beste HR collega's, Wij zijn bezig met het invoeren van competentiemanagement zijn bepalen nu per functieprofiel aan welke competenties de functionaris zou moeten voldoen. Hier moet vervolgens een beoordeling van gemaakt worden, is iemand voldoende competent of niet. Heeft iemand ervaring met het beoordelen van medewerkers voor competenties? Ik hoor graag jullie ervaringen! MVG Annemarie

Nadat het bedrijf alle regelingen voor extra vrije dagen op grond van leeftijd of lengte van het dienstverband ineens van tafel veegde, stapten de werknemers naar de rechter. De werknemers voerden aan dat de werkgever met het afschaffen van de seniorenregelingen de arbeidsovereenkomst zonder goed grond eenzijdig wijzigt. De extra vrije dagen voor oudere werknemers maakt volgens hen deel uit van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, wat een objectieve rechtvaardiging zou zijn voor het onderscheid naar leeftijd.

Het Arnhemse Hof wijst dit argumenten echter af.  De rechter wijst erop dat de seniorenregelingen geen aantoonbaar deel van uitmaken van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, want de regeling over de extra verlofdagen is in een ander cluster van de cao opgenomen dan waarin leeftijdsbewust personeelsbeleid is opgenomen. Bovendien, zo stelt de rechter mag een werkgever een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen; ‘omdat de arbeidsovereenkomst niet alleen wordt beheerst door overeengekomen arbeidsvoorwaarden, maar ook deel uitmaakt van een organisatie die zich voortdurend moet aanpassen aan maatschappelijke, economische en juridische ontwikkelingen;

Dat het Hof geen objectieve rechtvaardigingsgrond voor de extra vrije dagen voor oudere werknemers, voedt de discussie over het bestaansrecht van het toekennen extra verlofdagen aan oudere werknemers. Tegenstanders zeggen dat dit in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Zij krijgen nu bijval van het Arnhemse Hof.

Bron: www.awvn.nl

Reageer op dit artikel