nieuws

Onderzoek naar mobiliteit

Personeelsmanagement

Iemand bekend met (wetenschappelijk) onderzoek dat is uitgevoerd naar mobiliteit. En dan met name met betrekking tot zware beroepen in combinatie met de duur dat iemand in die bepaalde functie zou moeten verblijven. Dus bijvoorbeeld wat is de optimale duur in de functie van brandweerman, voorat men afscheid zou moeten nemen van dit beroep en op zoek zou moeten naar een second career. Iemand bekend met iets wat hiermee in lijn ligt?

Nadat het bedrijf alle regelingen voor extra vrije dagen op grond van leeftijd of lengte van het dienstverband ineens van tafel veegde, stapten de werknemers naar de rechter. De werknemers voerden aan dat de werkgever met het afschaffen van de seniorenregelingen de arbeidsovereenkomst zonder goed grond eenzijdig wijzigt. De extra vrije dagen voor oudere werknemers maakt volgens hen deel uit van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, wat een objectieve rechtvaardiging zou zijn voor het onderscheid naar leeftijd.

Het Arnhemse Hof wijst dit argumenten echter af.  De rechter wijst erop dat de seniorenregelingen geen aantoonbaar deel van uitmaken van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, want de regeling over de extra verlofdagen is in een ander cluster van de cao opgenomen dan waarin leeftijdsbewust personeelsbeleid is opgenomen. Bovendien, zo stelt de rechter mag een werkgever een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen; ‘omdat de arbeidsovereenkomst niet alleen wordt beheerst door overeengekomen arbeidsvoorwaarden, maar ook deel uitmaakt van een organisatie die zich voortdurend moet aanpassen aan maatschappelijke, economische en juridische ontwikkelingen;

Dat het Hof geen objectieve rechtvaardigingsgrond voor de extra vrije dagen voor oudere werknemers, voedt de discussie over het bestaansrecht van het toekennen extra verlofdagen aan oudere werknemers. Tegenstanders zeggen dat dit in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Zij krijgen nu bijval van het Arnhemse Hof.

Bron: www.awvn.nl

Reageer op dit artikel