nieuws

Bedrijven ondervraagd over arbeidsongevallen

Personeelsmanagement

Bedrijven ondervraagd over arbeidsongevallen

Bedrijven met een meer dan gemiddeld aantal bedrijfsongevallen moeten met de billen bloot. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat deze Top 5000 in een enquête bevragen over de veiligheid binnen het bedrijf.

Het gaat om ongeveer vijfduizend bedrijven met meer dan vijftig werknemers. Zij zijn geselecteerd, omdat het vermoeden bestaat dat zij een meer dan gemiddeld aantal incidenten hebben; zo'n twintig arbeidsongevallen met verzuim per jaar.

In de afgelopen jaren is in opdracht van het ministerie onderzoek gedaan naar oorzaken van ongevallen en blootstelling aan arbeidsveiligheidsrisico's. Op basis daarvan is het vermoeden ontstaan dat een aanzienlijk gedeelte van de arbeidsongevallen bij een beperkte groep van bedrijven is geconcentreerd. De hypothese is dat bij deze groep van circa 5000 bedrijven ongeveer 40 procent van de jaarlijks arbeidsongevallen met verzuim (230.000) plaatsvindt. Een enquête onder deze bedrijven moet uitwijzen of die veronderstelling klopt.

In het onderzoek vraagt het ministerie om informatie over het aantal ongevallen en de aard daarvan. Hiermee willen de onderzoekers vaststellen of er binnen het bedrijf inderdaad buitenproportioneel veel incidenten met verzuim zijn. Daarnaast krijgen bedrijven ondersteuning aangeboden in het kader van het Actieplan Arbeidsveiligheid. In de enqête kunnen de ondernemingen hoe zij geholpen willen worden bij het verminderen van het aantal arbeidsongelukken. Het actieplan loopt tot 2012.

(Bron: Ministerie van SZW)

Reageer op dit artikel