nieuws

File voorkomen gaat voor veiligheid wegwerker

Personeelsmanagement

File voorkomen gaat voor veiligheid wegwerker

Provincies en gemeenten hebben meer oog voor het voorkomen van files, dan voor de veiligheid van de wegwerkers. Dat concludeert de Arbeidsinspectie na controles op 213 wegenbouwlocaties. In 21 gevallen was de situatie zo onveilig dat het werk werd stilgelegd.

Werkgeversorganisaties en vakbonden in de wegenbouw gaan met opdrachtgevers overleggen om projecten zo te ontwerpen dat wegwerkers ze veilig kunnen uitvoeren. De Arbeidsinspectie spoort wegenbouwbedrijven aan ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Als het werk niet veilig kan worden gedaan, moeten ze het niet accepteren. 

Aanrijdgevaar is al jaren het belangrijkste risico voor wegwerkers. Dat werd nog eens onderstreept door twee dodelijke ongevallen in de inspectieperiode (juni – november 2009). Eén slachtoffer werd aangereden door een passerende auto, de ander door een voertuig in het afgezette weggedeelte. Tijdens de vorige controles in 2007 waren meer locaties niet in orde dan nu, maar de situatie is te vaak nog onder de maat. 

De inspecties werden gehouden bij werkzaamheden aan provinciale en gemeentelijke wegen, omdat het aanrijdgevaar daar groter is dan op rijkswegen. Voor het eerst zijn bij de inspecties ook de opdrachtgevers betrokken, in de meeste gevallen gemeenten en provincies. Zij beslissen immers vaak nog voor de aanbesteding over de verkeersmaatregelen bij het werken aan de weg. In tien gevallen werd gecontroleerd bij een opdrachtgever, omdat uit de inspectie op locatie was gebleken dat die onvoldoende oog had voor de veiligheid. 

Bovendien voerde de Arbeidsinspectie een rondetafelgesprek met wegenbouwers. Die gaven aan dat het voorkomen van files vrijwel altijd prioriteit krijgt boven de veiligheid. Ook is de helft van de veiligheidsplannen van opdrachtgevers onbruikbaar, meestal omdat ze niet zijn toegespitst op de locatie. 

(Bron: Arbeidsinspectie)

Reageer op dit artikel