nieuws

Agent heeft geestelijke zorg nodig

Personeelsmanagement

Agent heeft geestelijke zorg nodig

Politiemensen doen hun werk beter, en zijn tevredener over hun baan wanneer zij goede geestelijke verzorging krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP). Politievakbond ACP onderschrijft de uitkomsten.

'De laatste jaren is binnen de politieorganisatie steeds meer aandacht gekomen voor goed
werkgeverschap en voor een open, professionele cultuur. Hierdoor kwamen ook het mentale
aspect van het politiewerk en de persoonlijke drijfveren van de politieman en politievrouw
scherper in het vizier. Bij de politie is de laatste jaren een groeiende interesse voor morele
kwesties en voor zingeving. Meer aandacht voor de mens achter de medewerker, juist ook
voor zijn kwetsbare kanten. Kortom, het domein van het ‘geestelijk welbevinden' is de
afgelopen tijd een vast aandachtspunt geworden bij visieontwikkeling en het opstellen van
ambities van de politie in de huidige en toekomstige samenleving',  schrijft de SAOP in een tussenrapportage.

Politievakbond ACP onderschrijft dit. 'Geestelijke verzorging is van belang voor de politiesector. Zeker gezien het gegeven dat politiemensen een zwaar en risicovol beroep hebben', zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp op de website van de vakbond. Al ruim tien jaar geleden drongen de politiebonden aan op geestelijke verzorging voor agenten. Enkele korpsen hebben daarin ook voorzien. In de CAO 2005 – 2007 is afgesproken dat alle korpsen dit voorbeeld zouden navolgen, maar volgens de ACP is hiervan in de praktijk weinig terecht gekomen. De bond bracht de kwestie daarom onder aandacht van de SAOP.

In 2009 begon het fonds een nieuw onderzoek waarvan de eerste fase nu is afgerond. Om de feitelijke situatie in kaart te brengen hebben de onderzoekers gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de korpsen, met vier geestelijk verzorgers werkzaam bij de politie en met een aantal deskundigen. De onderzoekers vonden verschillende belemmeringen voor het invoeren van geestelijke zorg voor politieagenten. Zo zijn er de bezuinigingen die de politie treffen, maar ook is er de machocultuur die door sommigen wordt gecultiveerd.

De ACP heeft de tussenrapportage naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.

Reageer op dit artikel