nieuws

Schulden vereffenen bij afscheid

Personeelsmanagement

Schulden vereffenen bij afscheid

Een werknemer treedt uit dienst, maar moet ons nog een bedrag aan verleende studiekostenvergoeding terugbetalen. Mogen we dat inhouden op nog te betalen salaris?

De vragensteller zou het liever anders aanpakken dan via een inhouding op het nog te betalen loon en vakantiegeld. Maar hij heeft de werknemer, toen die nog in dienst was, een voorstel gedaan, en die heeft daarop niet gereageerd. De werknemer heeft zich ziek gemeld, en nu is het dienstverband ten einde.
Nu mogen werkgevers te vereffenen bedragen niet zomaar inhouden op het loon, zolang het dienstverband nog bestaat. Maar het mag wel aan het einde van het dienstverband, zoals in dit geval. Voorop staat natuurlijk dat de studiekostenregeling zodanig moet zijn geformuleerd dat het buiten kijf staat dat de werkgever iets te vorderen heeft op de werknemer. In dit geval is dat zo.

Reageer op dit artikel