nieuws

‘Verzekeringsarts wordt onvoldoende benut’

Personeelsmanagement

‘Verzekeringsarts wordt onvoldoende benut’

De deskundigheid van verzekeringsartsen moet meer worden benut om definitieve uitval van zieke werknemers te voorkomen. Door de sociaal medische beoordeling van mensen die niet of minder kunnen werken in een vroegtijdig stadium te laten plaatsvinden, wordt de kans op een succesvolle re-integratie groter.

Die conclusie trokken de deelnemers van het  UWV-congres 'Sociaal medisch beoordelen anders bekeken', dat donderdag werd gehouden. Ruim 80 procent van de aanwezigen vindt dat werkgevers zich meer moeten inspannen om ziekte en uitval te voorkomen.

Driekwart van de congresgangers meent dat een intensievere kennisuitwisseling nodig is tussen de eerste en tweedelijns gezondheidszorg en verzekeringsartsen. Huisartsen en specialisten zouden meer gebruik moeten maken van de expertise van verzekeringsartsen op het gebied van werk en gezondheid. Er is in het vakgebied erg veel kennis beschikbaar over ziekte en gezondheid in relatie tot werk.  In de praktijk wordt deze expertise echter nauwelijks benut.

Op het congres waren onder meer vertegenwoordigers van re-integratiebedrijven, gemeenten, verzekeraars, kennisinstituten, arbodiensten, ministeries aanwezig.

Reageer op dit artikel