nieuws

Abvakabo FNV: huidige arbodiensten onhoudbaar

Personeelsmanagement

Abvakabo FNV: huidige arbodiensten onhoudbaar

Om te kunnen overleven moeten arbodiensten hun positie ten opzichten van werkgevers en werknemers grondig heroverwegen. Volgens Abvakabo FNV zijn de huidige ontwikkelingen zorgwekkend. De bond noemt daarbij de toenemende werkdruk, verslechterende arbeidsvoorwaarden en afnemende dienstverlening en stelt dat de sector zijn eigen graf lijkt te graven. 'Om de markt van arbodienstverlening in de toekomst goed te laten functioneren is een andere opzet van de diensten nodig.'

Met deze boodschap geeft de vakbond een schot voor de boeg voor de komende CAO-onderhandelingen die binnenkort beginnen bij een aantal grote arbodiensten. Voor nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden is Abvakabo FNV-bestuurder Sander Wesdorp voorlopig nog gematigd positief. 'We gaan altijd open en oplossingsgericht nieuwe onderhandelingen in. Werkgevers proberen echter de dalende marges te verhalen op de werknemers. Dit kan niet langer doorgaan.'

Methet wegvallen van een aantal wettelijke verplichtingen in de Arbo-wetgeving in 2007 is er veel veranderd. Bedrijven hebben nu meer ruimte om arbobeleid zelf in te vullen. Abvakabo FNV ziet grote nadelen aan deze ontwikkelingen. 'Hierdoor is de concurrentie tussen verschillende aanbieders flink toegenomen. Arbodiensten zagen in deze ontwikkelingen een aanleiding om fors te bezuinigen op het ondersteunende personeel. De administratieve werkzaamheden zijn veelal doorgeschoven naar de bedrijfsartsen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de werkdruk bij hen nu tot een onacceptabel niveau is gestegen.'

De bond vindt dat er een andere opzet van de diensten nodig is en pleit opnieuw voor de invoering van een werknemersarts. 'Het opheffen van arbeidsplaatsen en de verslechterende arbeidsvoorwaarden dragen bij aan een onaantrekkelijke werkomgeving voor zowel artsen als het overige personeel. In de praktijk blijft er vaak weinig over van cliëntenbegeleiding. De nadruk ligt nu op het zo snel mogelijk verwerken van ziek- en herstelmeldingen. Bovendien is de druk op bedrijfsartsen om mensen snel beter te melden groot. De bedrijfsarts wordt immers betaald door de werkgever van de cliënt. Om deze reden pleit Abvakabo FNV voor het invoeren van een werknemersarts. Een arts die onafhankelijk opereert van de opdrachtgever.'

Reageer op dit artikel