nieuws

Coaching in gezondheidszorg is in opkomst

Personeelsmanagement

Coaching in gezondheidszorg is in opkomst

Het coachen van zieke mensen is een opkomende nieuwe markt. Uit steeds meer onderzoek blijkt het een zinvolle interventiemethode. Dit type coaching wordt niet per definitie door coaches uitgevoerd maar in toenemende mate door verpleegkundigen binnen ziekenhuizen, artspraktijken en zorginstellingen.

Dat meldt NOBCO op haar site. Uit een recent onderzoek (van de University of Washington School of Medicine) naar depressieve patiënten met een chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten, hebben veel baat bij intensieve begeleiding van een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers.

Veel patiënten met diabetes en/of hart- en vaatziekten kampen met ernstige depressies. Het is een risicofactor voor een slechte zelfverzorging, complicaties en overlijden.

De onderzoekers bestudeerden 214 patiënten en deelden deze in twee groepen. De ene helft kreeg basiszorg en psychosociale hulp alleen op eigen verzoek. De anderen volgden een speciaal interventieprogramma onder intensieve begeleiding van een huisarts en een verpleegkundige.

De verpleegkundige gebruikte onder andere motiverende coachingstechnieken om de patiënt te helpen. Ook kregen de patiënten hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld boeken en cd's over de behandeling en apparatuur om zelf de bloeddruk en bloedsuiker te meten.

Na een jaar bleek het met de patiënten uit de twee groep veel beter te gaan. De patiënten waren niet alleen minder depressief, ook de bloeddruk en het cholesterol waren beter.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in the New England Journal of Medicine.

Reageer op dit artikel