nieuws

Instellingen letten goed op hun facilitaire dienst

Personeelsmanagement

De facilitaire diensten van zorginstellingen zijn goed bezig. Dat blijkt uit recente controles van de Arbeidsinspectie. Tussen maart 2009 en april 2010 is bij ondersteunende diensten van 204 instellingen onderzocht of die de wettelijke voorschriften naleven. De Arbeidsinspectie hoefde geen boetes uit te delen, maar moest vanwege gevaarlijke situaties bij technische diensten wel negen keer het werk stil laten leggen.

Instellingen letten goed op hun facilitaire dienst

De inspecteurs lichtten de keuken, technische dienst en schoonmaak van de instellingen door. De controles richtten zich op veiligheid in brede zin: lichamelijke belasting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en aan biologische agentia (schimmels, bacteriën, parasieten en virussen). Ook de inrichting van de werkplekken en het zwangerschapsbeleid werden gecontroleerd.

Vrijwel alle bezochte instellingen hebben beleid geformuleerd op de geïnspecteerde onderwerpen. Dat ligt bovendien vast in de zogenoemde arbocatalogi. In zo'n catalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze willen voldoen aan de overheidsvoorschriften voor veilig en gezond werken. De inspecteurs hebben bovendien geconstateerd dat de gecontroleerde instellingen bezig zijn hun facilitaire diensten verder te professionaliseren. Steeds meer werkzaamheden worden bijvoorbeeld uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Met name externe schoonmaakdiensten leven de regels goed na.

De gevaarlijkste situaties komen voor bij de technische diensten. Kolomboren, zaagmachines en metaalbewerkingsmachines bleken slecht gecontroleerd of onvoldoende afgeschermd, zodat ledematen bekneld konden raken. In negen gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk moest worden stilgelegd. Ook werden er bijvoorbeeld oude, onveilig ladders gebruikt omdat het ‘zonde' was om ze weg te gooien.

Reageer op dit artikel