nieuws

Longziekte COPD kost mensen hun baan

Personeelsmanagement

Longziekte COPD kost mensen hun baan

Drie van de vijf mensen met COPD – een longziekte waarbij ademen steeds moeilijker wordt – zit zonder werk. In veel gevallen moeten zij door hun longziekte hun baan opgeven, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut NIVEL

Uit de rapportage van het NIVEL blijkt dat 42 procent van de mensen met COPD een betaalde baan heeft. Een meerderheid van de mensen met COPD tot 65 jaar heeft dus geen betaald werk terwijl  de meeste van hen (79%) dit in het verleden wel hadden. Gezondheidsproblemen waren voor 70 procent de belangrijkste reden om te stoppen met werken. 40 procent van alle werkloze mensen met COPD in de leeftijd tot 65 jaarnoemt het jammer geen werk (meer) te hebben.

Bijna alle werkende mensen met COPD geven aan problemen op het werk te hebben als gevolg van hun gezondheid. COPD is op dit moment de vijfde oorzaak van verzuim onder de Nederlandse werkzame bevolking. Bijna de helft van de mensen met COPD die geen werk hebben is arbeidsongeschikt verklaard, in 80 procent van de gevallen gaat het om volledige arbeidsongeschiktheid.

Ongeveer driehonderdduizend mensen in Nederland lopen verhoogd risico om COPD te krijgen, zonder dat ze dat van zichzelf weten. Patiënten melden zich ook vaak pas laat bij een arts omdat zij wennen aan de klachten. Vanaf 1 november is er een online COPD-test waarmee mensen kunnen bepalen of zij tot de risicogroep behoren. Astma Fonds directeur Michael Rutgers: 'De test geeft aan hoeveel risico mensen lopen op COPD. Bij een verhoogd risico krijgen ze het advies naar hun huisarts te gaan. Als COPD op tijd ontdekt wordt, zou je kunnen voorkomen dat de longen in een heel snel tempo achteruitgaan. Zo kunnen we enorme gezondheidswinst behalen, en kunnen hopelijk meer mensen met COPD langer aan het werk blijven.'

Reageer op dit artikel