nieuws

Meer meldingen van beroepsziekten

Personeelsmanagement

Meer meldingen van beroepsziekten

Het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2009 met bijna drieduizend gegroeid. Dat blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2010’ van het NCvB/AMC dat vandaag verschijnt. De meeste meldingen komen uit de bouw.

In 2009 werden 9.856 beroepsziekten gemeld, bijna drieduizend meer dan in 2008. De bouw springt er uit; ruim 70 procent van alle meldingen van beroepsziekten komt uit deze branche. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten komt dit doordat deze branche het melden van beroepsziekten het beste heeft georganiseerd.

Ook vanuit het Peilstation Intensief Melden kwamen de nodige gegevens over beroepszoekten binnen. Bij dit meldpunt zijn 190 bedrijfsartsen aangesloten. 18 procent van de meldingen kwam bij hen vandaan.  Het peilstation verzamelt niet alleen beroepsziektemeldingen, maar ook gegevens over door de bedrijfsarts verzorgde werknemers per bedrijfstak. Zo kan een veel betere schatting worden gemaakt van het aantal nieuwe gevallen per bedrijfstak. Dit maakt gerichte preventie mogelijk, zoals actieve lawaaibeheersing bij orkesten om slechthorendheid te voorkomen of het beperken van blootstelling aan kwartsstof in de bouwnijverheid of meelstof in bakkerijen.

Veel voorkomende klachten zijn gehoorschade, aadoeningen aan het bewegingsapparaat, overpannenheid en burnout. Psychische aandoeningen komen vooral voor binnen de  sectoren openbaar bestuur, onderwijs, en informatie en communicatie.

Het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers' wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal, en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten.

Reageer op dit artikel