nieuws

Wie zorgt voor gedetacheerde?

Personeelsmanagement

We hebben een werknemer gedetacheerd. Nu heeft hij rsi-klachten ontwikkeld die het noodzakelijk maken dat hij een andere stoel krijgt. Wie moet daarvoor zorgen, wij of de inlener?

Detachering verandert op zichzelf niets aan de oorspronkelijke werkgever-werknemerrelatie, alleen aan de plaats van tewerkstelling. Met andere woorden: u blijft de werkgever, en het bedrijf waaraan u deze werknemer detacheerde, is de inlener. U als werkgever moet er ook op toezien dat het lokaal waarin uw werknemer werkt zodanig is ingericht dat hij daarin kan werken zonder schade aan gezondheid, veiligheid of welzijn.
U mag wel proberen die verantwoordelijkheid voor een deel weg te contracteren naar de inlener, maar u kunt zich daardoor niet onttrekken aan uw eindverantwoordelijkheid als goed werkgever. Bovendien kunt u de inlener niet verplichten om de relatie op die basis voort te zetten.
Soms duren detacheringen zo lang, en worden de betrekkingen tussen inlener en ingeleende zo intensief, dat de oorspronkelijke werkgever-werknemerrelatie door niemand meer wordt gevoeld. Die lijkt dan wel fictief geworden. Dat moge zo zijn, voor het arbeidsrecht verandert de situatie slechts dan wanneer tegelijk aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  • De inlener is rechtstreeks en volledig verantwoordelijk geworden voor loonbetaling en afdracht van premies en belastingen
  • De leiding is in handen van de inlener
  • Het dagelijks toezicht wordt door de inlener uitgeoefend

Zulke situaties doen zich in de praktijk voor. Alleen heeft het dan weinig zin meer om de oorspronkelijke situatie in stand te laten, want die is dan inderdaad fictief geworden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels