nieuws

Zelfvertrouwen en sociale steun cruciaal bij scholing

Personeelsmanagement

Zelfvertrouwen en sociale steun cruciaal bij scholing

Laag opgeleide werknemers zijn lang niet altijd bereid om scholing te volgen. Hun weerstand kan overwonnen worden door hun zelfvertrouwen op te krikken en het organiseren van sociale steun van collega’s en leidinggevenden.

TNO onderzocht hoe lager opgeleiden gestimuleerd kunnen worden om een opleiding te volgen. Als testcase volgden de onderzoekers anderhalf jaar lang een groep werknemers bij drie bedrijven. De hamvraag was hoe zij geprikkeld konden worden een opleiding te volgen. Sociale steun uit de omgeving van de werknemer (collega's, management) blijkt een cruciale factor. Daarnaast wordt de medewerker extra gemotiveerd als hij zich goed bewust is van zijn carrièremogelijkheden. Bovendien moet de werknemer het idee hebben dat hij in staat is om een opleiding te voltooien.

TNO heeft een quickscan ontwikkeld waarmee een bedrijf snel antwoord krijgt op de vraag of het HRM beleid voldoende rekening houdt met de wensen van laagopgeleide werknemers. In het rapport Stimulering van scholing bij lager opgeleide werknemers geven de onderzoekers tips voor leidinggevenden.

Reageer op dit artikel