nieuws

‘Betrokken leiders maken werkvoer veiliger’

Personeelsmanagement

‘Betrokken leiders maken werkvoer veiliger’

Meer betrokken leidinggevenden en een verscherpt toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften door medewerkers zijn noodzakelijke voorwaarden om grote incidenten als de brand bij Chemie-Pack te voorkomen.

Dat stelt VNO-NCW in het nieuwe actieplan ‘Veiligheid voorop'. Het plan is opgesteld door bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken en bevat tien punten voor verbetering van de veiligheid in bedrijven. De werkgevers zijn zich ervan bewust dat een goede veiligheidscultuur zich niet alleen door wetgeving laat afdwingen. Leidinggevende binnen organisaties moeten zich werkelijk betrokken tonen en het goede voorbeeld geven. Daarnaast moeten er continu verbeteringen worden doorgevoerd in het beheersysteem. VNO-NCW pleit voor de installering van Regionale Uitvoeringsdiensten die toezien op de vergunningverlening en op de naleving van veiligheidsvoorschriften. In de huidige situatie is de wetgeving en het toezicht te versnipperd, zo menen de werkgevers. 

Reageer op dit artikel